Ajan­kohtai­sta 11/1996 vsk 51 s. 1207

Huippukalliit lääkkeet maksutta potilaille

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jonka mukaan potilas saisi tietyt uudet, hyvin kalliit ja vielä vakiintumattomassa käytössä olevat lääkkeet maksutta suoraan keskussairaalasta tai sairaalan määräyksellä terveyskeskuksesta. Lääkkeitä ei vielä korvattaisi sairausvakuutuksesta, vaan ne maksaisi potilaan kotikunta, jolle kustannukset korvattaisiin mm. valtionosuusjärjestelmän kautta.

Lääkkeet, joita järjestely alkuun koskisi, ovat MS-taudin hoitoon käytettävä beetainterferoni ja kystisen fibroosin hoitoon käytettävä dornaasi alfa. Molemmat lääkkeet ovat saaneet myyntiluvan, mutta niille ei ole vielä vahvistettu korvausperusteeksi hyväksyttyä tukkuhintaa. Järjestelmän piiriin kuuluvista lääkkeistä päättäisi asiantuntijalausuntojen perusteella valtioneuvosto.

Lue myös

Muutokset on tarkoitus saada voimaan toukokuun alusta. Järjestely olisi toistaiseksi tilapäinen, koska lääkekorvausten perusteet selvitetään kokonaan uudelleen EU:n aiheuttamien muutosten vuoksi. Uudistuksella pyritään järjestämään uudet, erittäin kalliit ja käyttötarkoitukseltaan vakiintumattomat lääkkeet mahdollisimman pian niille potilaille, jotka voivat hyötyä hoidosta.

MS-tautia sairastaa Suomessa noin 5 000 potilasta. Heistä noin 500:n arvioidaan hyötyvän uudesta lääkkeestä. Kystistä fibroosia sairastavia on rekisteröity 37. Beetainterferonihoidon kustannukset ovat noin 72 000 markkaa potilasta kohden vuodessa, dornaasi alfaa käytettäessä hoito maksaa 60 000-120 000 markkaa potilasta kohden vuodessa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030