1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Huoltaja-asiointi Omakannassa vaatii muutoksia kirjaamiseen
Ajan­kohtai­sta

Huoltaja-asiointi Omakannassa vaatii muutoksia kirjaamiseen

Muutoksen tarkka aikataulu ei ole tiedossa, mutta Kelan tavoite on tehdä tarvittavat muutokset tänä vuonna.

Huoltaja-asiointi Omakannassa vaatii muutoksia kirjaamiseen Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Kelan tavoite on saada tänä vuonna aikaan tarvittavat muutokset, että huoltajan asiointi Omakannassa yli 10-vuotiaan lapsen puolesta onnistuu.

Tarkkaa aikataulua Kela ei kuitenkaan lupaa, koska muidenkin kuin Kelan pitää tehdä muutoksia. Muutoksia tarvitaan erityisesti potilastietojärjestelmiin ja kirjaamiseen.

Terveydenhuollon ammattilaisen pitää kirjata potilastietojärjestelmään, salliiko alaikäinen tietojensa luovuttamisen huoltajille.

Alaikäisellä on oikeus päättää tietojensa näyttämisestä huoltajilleen, jos hänet on terveydenhuollossa arvioitu kypsäksi päättämään omasta hoidostaan. Arvio tehdään hoitotapahtuma- tai käyntikohtaisesti, sillä päätöskyky arvioidaan aina suhteessa hoidettavaan asiaan.

Kelan mukaan suuri osa nuorista haluaa huoltajiensa näkevän tiedot.

Lue myös

Aiemmat tiedot eivät näy

Huoltajalle eivät näy tulevaisuudessakaan ne yli 10-vuotiaan potilastiedot, jotka on kirjattu ennen kuin laajempi lapsen puolesta asioiminen Omakannassa tulee käyttöön.

Taustalla on lasten ja nuorten itsemääräämisoikeus, josta on säädetty potilaslaissa vuonna 1992.

Tällä hetkellä huoltaja voi pyytää lapsen potilasasiakirjat nähtäväkseen terveydenhuollon yksiköstä tai apteekista. Huoltaja saa kopiot tiedoista, ellei päätöskykyiseksi arvioitu alaikäinen ole kieltänyt niiden antamista.

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Fimea julkaisi arvion remdesiviiristä

Remdesiviirin on osoitettu lyhentävän toipumisaikaa sairaalan vuodeosastohoidossa olevilla, lisähappea tarvitsevilla potilailla.

Ajassa
Kesä ei tuonut lääkettä koronaan

Diagnostiikka ja jäljitys toimivat ripeämmin kuin epidemian alussa.

Ajassa
Huoltovarmuuskeskus hankkii lisää suojavarusteita

Koronavirustartuntojen määrän kasvuun valmistaudutaan nyt monin tavoin.

Ajassa
Koronatestikapasiteettia nostetaan huomattavasti

Koronavilkun käyttöönotto lisää testaustarvetta, sanoi kansliapäällikkö Kirsi Varhila tilannekatsauksessa.

Ajassa
PALKO julkaisi suosituksia

Kesällä julkaistiin seitsemän uutta suositusta julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvista palveluista.