Lehti 30: Ajan­kohtai­sta 30/1996 vsk 51 s. 3144

Huomisen työkyky -projektilla puhtia työkykyä ylläpitävään toimintaan

Työeläkelaitosten liitto toteuttaa tämän ja ensi vuoden aikana laajan koulutus- ja tiedotushankkeen, jolla pyritään vahvistamaan työkykyä ylläpitävää toimintaa työpaikoilla. Tavoitteena on saada ihmiset pysymään pitempään työelämässä ja näin myöhentää eläkkeellesiirtymisikää.

Huomisen työkyky -projektin yksi osa on uudenlainen työkyvyn arviointikäytäntö, johon koulutetaan noin 6 000 lääkäriä ja kuntoutuksen ammattilaista.

- Koulutamme eri puolille Suomea 300 lääkäriasiantuntijaa, jotka jakavat työkyvyttömyys- ja kuntoutuslausuntoja kirjoittaville lääkäreille tietoa työkyvyn arvioinnista paikallisissa koulutusryhmissä, kertoo projektin johtaja, Työeläkelaitosten liiton ylilääkäri Jukka Kivekäs.

Opetuksessa painottuvat työn ja työelämän tuntemus, lääkärin rooli työkyvyn määrittelyssä sekä ennen kaikkea työkyvyn arviointiin tarvittava paikallinen verkostoituminen.

Lue myös

Työterveyslääkäreille ja -hoitajille järjestetään useita jaksoja käsittävä koulutus, jossa ovat mukana Työterveyslaitos, eläkeyhtiöt ja eläkelaitokset. Tavoitteena on rohkaista työterveyshuoltoa viemään tyky-osaamisensa työpaikoille. Projekti on myös tuottanut yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa kirjan Panosta työkykyyn.

Projektissa on haettu monenlaisia lähestymistapoja ja mukana on useita yhteistyötahoja. Ylilääkäri Jukka Kivekäs toteaa, että näin mittava koulutushanke vaatii myös avoimen ja objektiivisen seurantajärjestelmän. Keskeisten koulutusohjelmien toteutusta ja vaikuttavuutta seurataan Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksen arviointitutkimuksessa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030