1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. HUS:ssa ollaan tyytyväisiä psykoterapian laaturekisteriin
Ajan­kohtai­sta 36/2019 vsk 74 s. 1934

HUS:ssa ollaan tyytyväisiä psykoterapian laaturekisteriin

Rekisteriin on kerätty vuodessa 1 600 potilaan seurantatietoja.

HUS:ssa ollaan tyytyväisiä psykoterapian laaturekisteriin Kuva 1 / 1

Psykoterapian laaturekisteriin on kerätty tietoja HUS psykiatrian potilaiden psykoterapioista. Rekisteri otettiin käyttöön syyskuussa 2018, ja tähän mennessä siihen on kerätty 1 600 potilaan seurantatietoja.

Laaturekisteri tarjoaa kattavaa faktatietoa potilasmääristä, hoitopoluista ja hoidon vaikuttavuudesta. Rekisterin avulla voidaan myös pureutua esimerkiksi hoidon viiveiden syihin.

Laaturekisteriin kerätään tietoja niin potilaalta kuin terapeutiltakin. Näin saadaan pelkkien oiremittarien lisäksi tietoa myös yhteistyön sujumisesta.

– On kansainvälisestikin harvinaista, että myös potilaalta kysytään rutiinisti esimerkiksi yhteistyösuhteen laadusta sekä tavoitteista, kertoo ylilääkäri Suoma Saarni HUS:sta.

Saarni myöntää, että terapeuttien kirjaamistaakkaa laaturekisteri lisää jonkin verran, sillä kaikkea tietoa ei saada potilasrekistereistä.

Tulossa käyttöön koko maassa

Saarni kertoo, että tähän asti terapioista on ollut vaikea saada strukturoitua ja vertailukelpoista tietoa. Tavoitteena on, että tietojen avulla saataisiin jatkossa oikeat potilaat oikeaan hoitoon oikeaan aikaan.

– Yksittäisiä terapeutteja ei tämän tiedon perusteella voida asettaa paremmuusjärjestykseen. Sen sijaan voisi esimerkiksi käydä ilmi, että potilaille, joilla on tiettyjä oheissairauksia, kuten vaikkapa samanaikainen ahdistuneisuushäiriö ja ADHD, sopii erityisen hyvin tietyn terapeutin hoito.

Lue myös

Psykoterapian laaturekisteri on rakennettu kaikkien yliopistosairaaloiden yhteistyönä, ja se on käytössä myös TYKS:ssä ja OYS:ssa. Myös muut sairaanhoitopiirit valmistelevat sen käyttöä. Saarni on tyytyväinen siihen, että koko Suomeen saadaan yhdenmukainen järjestelmä. Koko maan kattava vertailu paljastaa esimerkiksi sen, miten alueellinen tasavertaisuus toteutuu.

Toistaiseksi rekisterissä on niiden potilaiden tietoja, jotka on ohjattu erikoissairaanhoidosta ostopalvelupsykoterapiaan tai sairaanhoitopiirin itse tuottamaan psykoterapiaan. HUS:ssa on tehty myös pienimuotoinen kokeilu, jossa HUS Psykiatriasta Kelan korvaamaan kuntoutuspsykoterapiaan ohjatut potilaat ja joukko Kelan kuntoutuspsykoterapiaa tuottavia psykoterapeutteja on saatu mukaan.

Tavoitteena olisi tiivistää yhteistyötä Kelan kanssa ja saada Kelan korvaamat kuntoutuspsykoterapiat laajamittaisesti mukaan. Vuosittain noin 40 000 suomalaista saa kuntoutuspsykoterapiaa.

Kirjoittajat
Hertta Vierula

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.