Ajan­kohtai­sta

HYKS:n tapa perustaa uusia anestesialääkärin virkoja närästää

Aktiivivapaa pitäisi pitää päivällä ennen päivystysvuoroa.

Anne Seppänen
Kuvituskuva 1

Lääkäriliitto on huolissaan HUS:ssa käynnissä olevista työajan ja päivystysjärjestelyiden muutoksista ja on lähestynyt asiassa kirjeellä HUS:n johtoa.

Muutokset liittyvät 14 uuden anestesialääkärin viran perustamiseen HUS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito -tulosyksikköön.

Anestesialääkärit kokevat, että heidät on pantu uusien virkojen maksumiehiksi.

HYKS sairaanhoitoalueen lautakunnan päätösesityksen perusteluissa nimittäin todetaan, että virkojen perustaminen ei lisää merkittävästi henkilöstökustannuksia, koska näissä viroissa toimivat lääkärit tulevat työskentelemään palkattoman aktiivivapaan sijaisina.

– Syy miksi tästä ei työnantajan mielestä tule kustannuksia, johtuu siitä, että päivystäjät joiden päivystysvuoro alkaa kello 15.30, ottaisivat aktiivivapaata päivystystä edeltävän työajan, kertoo vastaava luottamusmies Päivi Nieminen.

Anestesialääkärit näkevät, että uusi järjestely on pois heidän kokonaisansioistaan. Järjestelystä ei ole myöskään neuvoteltu.

– Tästä ei ole käyty minkäänlaisia neuvotteluja ennen esityksen viemistä päätettäväksi. Aktiivivapaa ennen päivystystä ei ole lääkärisopimuksen mukainen, siitä ei ole käyty neuvotteluja, eikä siitä ole olemassa paikallista sopimusta. Asia on viety ilman näitä elementtejä lautakunnan päätettäväksi, Nieminen sanoo.

– Jos aktiivivapaa otetaan ennen päivystystä, ei se ole todellinen lepopäivä. Aktiivivapaa on tarkoitettu päivystysrasituksen keventämiseen, ja sitä on otettu pidemmissä jaksoissa, Nieminen sanoo.

Päätökset ilman neuvotteluja

Lääkäriliitto kritisoi menettelyä HUS:n johdolle lähettämässään kirjeessä.

Lue myös

– Eniten hiertää työnantajan yksipuolinen päätöksenteko asiassa. Uudet virat ovat työkuormituksen vuoksi tarpeen, mutta ei sitä voi tehdä nykyisten työntekijöiden pakottamisella vapaalle. Tällä tavalla järjestelyn pitäisi olla vapaaehtoista ja kannustaa esimerkiksi pidempien vapaiden pitämiseen. Aktiivivapaa on tarkoitettu päivystyksen jälkeen palautumiseen, Lääkäriliiton puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju sanoo.

– Meillä on Lääkärisopimuksen soveltamisesta tietyt selvät yhteiset käytännöt. Ei ole hyvää työnantajapolitiikkaa, että työnantaja rupeaa tulkitsemaan niitä yksipuolisesti. Tässä täysin unohdettu yhdessä sopiminen ja neuvottelu, Parkkila-Harju sanoo.

Hän ihmettelee myös sitä, miksi työnantaja teki tällaisen irtioton juuri nyt. Tulevan Lääkärisopimuksen työajoista ja päivystysjärjestelyyn liittyvistä asioista on jo aloitettu neuvottelut KT Kuntatyönantajan kanssa työaikalain vuoden 2020 alussa voimaantulevaa muutosta silmälläpitäen.

Kirjoittajat

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030