Lehti 9: Ajan­kohtai­sta 9/1999 vsk 54 s. 1109

Inhimillinen tekijä - uusi video työterveyshuollosta ilmestynyt

Suomen Teollisuuslääketieteen yhdistys on julkaissut työterveyshuoltoa esittelevän videon yhdessä Suomen Työterveyshoitajaliiton ja Työfysioterapeutit-yhdistyksen kanssa. Video on tarkoitettu Suomen noin 1 000 työterveyshuoltoyksikön käyttöön, ja sen tavoitteena on kertoa maamme ainutlaatuisesta ja nykyaikaisesta työterveyshuollosta. Videota ja siihen liittyvää kalvosarjaa voi tilata Suomen Teollisuuslääketieteen yhdistyksestä.

Työtyytyväisyyteen vaikuttavat paitsi terveys myös mm. työolosuhteet, työturvallisuus ja työyhteisön toimivuus. Työntekijän tyytymättömyys ilmenee heikentyneen motivaation lisäksi erilaisina työhön liittyvinä oireina ja lisääntyneinä sairauspoissaoloina. Työssä viihtymistä heikentäviä oireita voivat aiheuttaa mm. huono ergonomia sekä muut työympäristöön liittyvät epämukavuustekijät tai terveysriskit, kohtuuttomat henkiset työpaineet tai työyhteisön ratkaisemattomat ristiriidat.

Työterveyshuollon avulla voidaan puuttua riittävän varhain työstä tai elintavoista johtuviin oireisiin ja estää niiden kehittyminen sairauksiksi. Video kertoo myös, että työtyytyväisyyttä lisätään tehokkaimmin siten, että työntekijöiden toiveet ja tarpeet otetaan huomioon jo muutosten suunnitteluvaiheessa. Paras hyöty työterveyshuollosta saadaan tavoitteellisen ja pitkäjänteisen yhteistyön avulla työpaikoilla.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030