1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Itä-Suomen yliopistossa aloitti Suomen ensimmäinen rekisteritutkimuksen professori
Ajan­kohtai­sta

Itä-Suomen yliopistossa aloitti Suomen ensimmäinen rekisteritutkimuksen professori

Dosentti Reijo Sund aloitti tehtävässä vuoden alussa.

Itä-Suomen yliopistossa aloitti Suomen ensimmäinen rekisteritutkimuksen professori Kuva 1 / 1

Suomeen on saatu rekisteritutkimuksen professori, kun soveltavan tilastotieteen dosentti Reijo Sund aloitti työt vuoden alussa Itä-Suomen yliopiston rekisteritutkimuksen professorin tehtävässä kliinisen lääketieteen yksikössä.

– Yliopiston vahvuuksiin kuuluvat monet väestöpohjaiset seurantatutkimukset, joita voidaan edelleen rikastaa ottamalla mukaan rekisteridataa, Sund toteaa tiedotteessa.

Sund on osallistunut, ensin vierailevana tutkijana ja vuoden 2016 syksystä osa-aikaisen tuki- ja liikuntaelinsairauksien epidemiologian professorina, Kuopion Osteoporoosin vaaratekijät ja ehkäisy -tutkimukseen (OSTPRE). Siinä on seurattu yli 14 000 naisen terveyttä kyselyin ja mittauksin vuodesta 1989.

Sundin mukaan oli yllättävää, ettei kyselyillä saatu kiinni läheskään kaikkia lonkkamurtumia.

– Vaikka sellaisen ei luulisi hevillä unohtuvan, on eri asia, vastaako lonkkamurtuman saanut henkilö enää kyselyihin. Rekisteritieto on auttanut havaitsemaan myös muun muassa diabeteksen yhteyden lonkkamurtumiin.

Suomen ainutlaatuiset kansalliset tietorekisterit ovat olleet tutkijoiden hyödynnettävissä jo vuosikymmenien ajalta, mutta Sundin mukaan suomalaista dataa voitaisiin käyttää tutkimuksissa enemmänkin.

– Rekisteridatan keräämiseen on satsattu paljon, joten kannattaa satsata myös sen hyödyntämiseen.

Rekisteritutkimuksen kehittäminen

Sund aikoo kehittää rekisteritutkimuksen menetelmiä. Menetelmiä hän on soveltanut pääasiassa terveys- ja sosiaalialaan liittyvissä hankkeissa. Rekisterien avulla on tarkasteltu luustoterveyden lisäksi muun muassa diabeteksen liitännäissairauksien ilmaantuvuutta ja riskitekijöitä ja seurattu suurten syntymäkohorttien elämänkulkua.

Kun puhutaan big datan ja tekoälyn mahdollisuuksista, niin rekisteridatalla on Sundin mukaan rajoituksensa.

– Pullonkaula on datan muuntamisessa hyödylliseksi informaatioksi, sillä toisin kuin usein kuvitellaan, data ei kerro suoraan todellisuudesta.

Muuhun tarkoitukseen kerätty rekisteritieto harvoin soveltuu suoraan tutkimusongelman tarpeisiin, vaan datan asiantunteva esikäsittely analysoitavaan muotoon on keskeinen osa tutkimukselle.

Lue myös

Itä-Suomen yliopistossa on Sundin mukaan paljon tutkimusta, jossa rekisteridataa käytetään jo nyt, mutta myös sellaista jossa kannattaisi käyttää. Siksi hän pyrkii tuomaan tutkimusryhmien käytettäväksi työkalupakin, joka tarjoaisi asiantuntemusta ja välineitä rekisterien hyödyntämiseen ja datan esikäsittelyyn.

Valmisteilla oleva laki sote-tietojen toisiokäytöstä voi muuttaa rekisteritietojen käyttöä. Tulevaisuudessa tutkijat eivät saisi dataa enää haltuunsa vaan oikeuden analysoida sitä tietoturvakriteerit täyttävässä etäkäyttöjärjestelmässä. Sund uskoo, että Pohjois-Savon tietoaltaan toimivan yhtenä tällaisena alustana. Uhka on, että eri aineistojen yhdistäminen vaikeutuisi entisestään henkilötietosuojan takia.

– Rekisteridatan tutkimuskäyttö on nyt jo hyvin säädeltyä, joten sen kiristäminen tuntuu hassulta, kun ihmiset samaan aikaan jakavat vapaaehtoisesti tietojaan yksityisille voittoa tavoitteleville kansainvälisille yrityksille esimerkiksi Facebookissa tietämättä, minne ne päätyvät, hän toteaa.

Kuva: Itä-Suomen yliopisto

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Psykoosi pääsi laaturekisterihankkeen pilotiksi

THL:n kansallisen laaturekisterihankkeen pilottia koordinoi psykiatri Jukka Kärkkäinen.

Ajassa
Satapsykiatria aloittaa lääkäreiden verkkokoulutuksen

Satapsykiatrian akatemia tuottaa verkkokoulutuksia psykiatrian alalta Satapsykiatrian ja Satakunnan alueen lääkäreiden tarpeisiin.

Tieteessä
Tiatsidit suojaavat Alzheimerin tautia sairastavia murtumilta

Murtumien riski väheni vain yli kolme vuotta jatkuneessa käytössä, selviää tutkimuksesta.

Ajassa
Uusi suositus yhtenäistää aivoverenkiertohäiriötä sairastavan toimintakyvyn arviointia

Suosituksen julkaisi kansallinen Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin asiantuntijaverkosto TOIMIA, jossa on mukana noin 60 organisaatiota.

Ajassa
Prep-hoidolla ehkäistään HIV-tartuntoja

Hoito on tarkoitettu ihmisille, joilla on suuri riski saada HIV-tartunta.

Ajassa
Näin puolueet haluavat jatkaa sotea

Viiden järjestäjän mallilla ei ole vieläkään suosiota.