Ajan­kohtai­sta

Itsemurhien määrä väheni viime vuonna

Kaiken kaikkiaan kuolemansyissä ei ollut suuria muutoksia edellisvuoteen verrattuna.

Hertta Vierula
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Tilastokeskus on julkaissut vuoden 2020 kuolinsyytilaston. Suomessa kuoli 55 500 ihmistä, mikä on noin 1 500 enemmän kuin edellisenä vuonna. Väestömäärään ja ikärakenteeseen suhteutettuna kokonaiskuolleisuus pysyi kuitenkin lähes ennallaan sekä miehillä että naisilla. Tauteihin kuolleiden määrän kasvu selittyy osin väestön ikärakenteen vanhenemisella.

Eniten kuolemia aiheuttivat verenkiertoelinten sairaudet, kasvaimet ja muistisairaudet. Näihin tauteihin menehtyi yli 42 000 ihmistä. Yleisimmät kuolemaan johtaneet syövät olivat keuhkosyöpä ja haimasyöpä, miehillä myös eturauhasen syöpä ja naisilla rintasyöpä.

Alkoholiperäisiin syihin kuoli 1 700 ihmistä

Alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytykseen menehtyi noin 1 700 ihmistä. Heistä 1 300 oli miehiä, 400 naisia. Määrässä ei tapahtunut muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.

Alkoholiperäisiin syihin kuolleiden miesten keski-ikä oli 62 vuotta ja naisten 63 vuotta. Alle 65-vuotiaiden osuus alkoholisyihin kuolleista kasvoi miehillä 57 prosentista 63 prosenttiin.

Vuoden 2020 aikana 717 ihmistä teki itsemurhan. Heitä oli 29 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Itsemurhan tehneistä kolme neljäsosaa oli miehiä. Itsemurhan tehneiden keski-ikä oli naisilla 44 vuotta ja miehillä 46 vuotta.

Tapaturmaisesti kuoli 2 200 ihmistä, mikä on noin 30 vähemmän kuin vuonna 2019.

Koronavirus aiheutti joka sadannen kuoleman

Koronavirustautiin kuoli 558 ihmistä vuonna 2020. Joka sadas kuolema Suomessa oli koronavirustaudin aiheuttama. Lähes 90 prosenttia kuolleista oli täyttänyt 70 vuotta ja 25 prosenttia oli täyttänyt 90 vuotta.

Tautiin kuoli 42 ihmistä alle 65-vuotiaana eli heidän osuutensa alle kahdeksan prosenttia kaikista koronavirustautiin kuolleista. Koronavirustautiin kuolleissa ei ollut alle 20-vuotiaita. Nuorin kuului ikäryhmään 20–24-vuotiaat, vanhin oli yli 100-vuotias.

Lue myös

Kaikkiaan koronavirustautiin kuolleissa oli lähes yhtä paljon miehiä ja naisia, 282 miestä ja 276 naista. Nuoremmissa ikäryhmissä miesten osuus oli naisia huomattavasti suurempi. Kaikki alle 55-vuotiaana kuolleet olivat miehiä, kuten myös yhdeksän kymmenestä alle 65-vuotiaana kuolleesta. Koronavirustautiin kuolleiden miesten keski-ikä oli 80 vuotta ja naisten 87 vuotta. Vanhimmissa ikäryhmissä naisten osuus oli suurempi. Näissä ikäryhmissä on naisia miehiä enemmän, koska naiset elävät vanhemmiksi kuin miehet.

COVID-19-virusinfektio oli lisäksi vaikuttamassa 72 ihmisen kuolemaan muuna kuin tilaston peruskuolemansyynä. Heistä useimmat olivat monisairaita. Noin 40 prosentilla oli peruskuolemansyynä muistisairaus. Joka neljännellä peruskuolemansyynä oli jokin sydän- tai verisuonisairaus ja joka viidennellä syöpä. Kuolintodistuksiin myötävaikuttaviksi kuolemansyiksi merkittyjä COVID-19-virusinfektioita ei lasketa kuolemansyytilastossa koronataudin aiheuttamiin kuolemiin.

Kirjoittajat

Hertta Vierula

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030