Ajan­kohtai­sta

Ivermektiinin lupaukset murentuvat

Systemaattinen Cochrane-katsaus ei pystynyt todentamaan tehoa koronaan hoidossa eikä ehkäisyssä.

Pekka Nykänen
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Loislääke ivermektiinin teho koronavirustaudin hoidossa ja ehkäisyssä näyttää yhä epätodennäköisemmältä.

Uusi systemaattinen Cochrane-kirjallisuuskatsaus ei pystynyt osoittamaan tehoa kuolleisuuteen eikä potilaiden vointiin. Mukana oli 14 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta. Osallistujia oli 1 678.

Tutkimuksista 13 selvitti ivermektiinin tehoa lievään tai keskivaikeaan koronainfektioon. Vertailuja tehtiin suhteessa plaseboon, nykyhoitoihin tai hoitamatta jättämiseen. Yksi tutkimus pureutui koronan ehkäisyyn.

Ivermektiinilla on havaittu in vitro antiviraalista tehoa hyväksyttyä hoitoannosta suuremmilla pitoisuuksilla. Katsaus ei kuitenkaan voinut todentaa kuukauden hoidon vaikuttavan kuolleisuuteen. Vointikaan ei parantunut.

Todentamatta jäi myös vaikutus koronatestin tulokseen seitsemän päivän hoidon jälkeen.

Perusteltua vain kokeissa

Katsaus vahvistaa näkemystä, jonka mukaan tutkimusnäyttö ei puolla ivermektiinia koronan hoidossa. Pääkirjoittajien Maria Poppin ja Stephanie Weibelin mukaan käyttö on perustelua vain hyvin suunnitelluissa satunnaistetuissa kokeissa.

WHO-lähtöisen Solidarity Finland -lääketutkimuksen johtoryhmän jäsen Jussi Mustonen arvioi jo kesäkuussa Lääkärilehdessä, että tasokkaita satunnaistettuja tutkimuksia tarvitaan lisää. Tutkimukset ovat hänen mukaansa pääosin heikkotasoisia ja tulokset äärimmäisen epävarmoja.

Vaikka ivermektiinin vakavat haitat ovat harvinaisia, Mustosen mielestä ei myöskään voida sanoa, ettei niitä olisi.

– Ivermektiinista on kuvattu aiheutuneen harvinaisia mutta vakavia neurologisia oireita. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA varoittaa yliannosten olevan jopa tappavia. Vaikka riskit olisivat pieniä, ne ovat kohtuuttomia, ellei lääke tehoa.

Lue myös

Fimea ei puolla

Mustonen muistuttaa, että pieniin ja menetelmällisesti heikkoihin tutkimuksiin täytyy suhtautua aina varauksin.

– Etenkin jos niiden tulokset vaikuttavat uskomattomilta. Että lääke estäisi 80–90 prosenttia kuolemista.

Fimea tiedotti jo maaliskuussa, että Euroopan lääkeviraston EMA:n mukaan tutkimustulokset eivät tue ivermektiinin käyttöä koronataudin hoidossa.

Ivermektiini on Suomessa saatavilla erikoisluvallisena. Se on makrosyklinen laktoneihin kuuluva lääkeaine, jota käytetään loisten, kuten syyhypunkin, päätäiden, jokisokeutta aiheuttavan Onchocerca volvulus -madon ja elefanttitautia aiheuttavien sukkulamatojen, häätöön.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030