Ajan­kohtai­sta 7/1996 vsk 51 s. 689

Jatkokertomus suomalaisten ravitsemuksesta

Lähdeaineistoa terveyskasvatusohjelmia suunnitteleville ja ravitsemuskysymyksiä tutkiville sekä helposti silmäiltävän yleiskatsauksen kenelle tahansa suomalaisten ravinnosta ja ruokatottumuksista kiinnostuneelle tarjoaa vastikään ilmestynyt Ravitsemuskertomus 1995.

Julkaisu aloittaa vuosittain ilmestyvien katsausten sarjan, jossa esitetään yhdistettynä eri tahoilla tehtyjen ravitsemustutkimusten päätuloksia ja se on helmikuussa 1995 perustetun ravitsemuksen seurantajärjestelmän ensimmäinen tuotos. Hankkeessa on tarkoituksena koota, jalostaa ja välittää olemassa olevaa tutkimus- ja tilastotietoa ravitsemus- ja terveyspoliittisten ohjelmien suunnitteluun sekä päätöksenteon tueksi.

Järjestelmässä syntyy suomalaista ravitsemusta koskeva tietopankki, joka on tarkoitus julkaista myös sähköisessä muodossa. Seurannan yhteydessä pyritään myös osoittamaan tietämyksen aukkoja sekä ongelma-alueita.

Lue myös

Kansanterveyslaitoksen julkaisusarjassa ilmestynyt Ravitsemuskertomus 1995 sisältää lyhyet luvut mm. kansantautien ja niiden riskitekijöiden esiintymisestä, eri väestöryhmien ruoankäytöstä, ravinto-, lisä- ja vierasaineiden saannista sekä näiden muutoksista parina viime vuosikymmenenä. Lisäksi on koosteet ravitsemus- ja hoitosuosituksista sekä käynnissä olevista asiaan liittyvistä väestötutkimuksista. Pikakäsityksen kertomuksen sisällöstä saa otsikoista. Päätulokset selviävät parissa minuutissa alkukappaleista, eikä koko tekstin lukemiseenkaan mene kauaa. Kirjallisuusviitteet, tutkimuslaitosten, virastojen ja järjestöjen yhteystiedot opastavat tarkempaa tietoa etsiviä. (EP)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030