Ajan­kohtai­sta

Joka neljäs suomalainen kärsii kroonisesta kivusta

Kipulääkkeiden käyttö on hyvin yleistä. Noin 4 prosenttia käyttää yhtä aikaa resepti- ja itsehoitokipulääkkeitä.

Pitkittynyt kipu on Suomessa yleinen terveyttä nakertava vaiva, toteaa tuore väitöstutkimus. Vähintään joka neljäs suomalainen kärsii yli 3 kuukautta kestäneestä kivusta, ja kipu on päivittäistä tai jatkuvaa yli 10 prosentilla väestöstä.

Tutkimuksen mukaan noin 7 prosenttia ihmisistä käyttää kipulääkkeitä päivittäin, ja lisäksi yli 10 prosenttia käyttää niitä muutamana päivänä viikossa.

Tutkimus perustuu Kuopion lääkeinformaatiokeskuksen tietokantaan sekä väestökyselyyn, johon osallistui yli 4 500 satunnaisesti valittua 15–74-vuotiasta. Kivun yleisyydestä ja ihmisten käyttämistä kivunhoitokeinoista ei Suomessa ole ollut saatavilla kattavaa väestötason tietoa.

Tutkimuksen mukaan kroonisen kivun yleisyydessä ei ole merkittäviä eroja miesten ja naisten välillä.

Muutama prosentti käyttää resepti- ja itsehoitolääkkeitä yhtä aikaa

Tutkimukseen osallistuneista 80 prosenttia oli tuntenut jotain kipua viimeksi kuluneen viikon aikana. Näistä reilu puolet oli käyttänyt ilman reseptiä myytäviä kipulääkkeitä edellisen puolen vuoden aikana, ja suunnilleen yhtä moni ilmoitti hoitaneensa kipujaan liikunnalla. Kolmannes oli käynyt lääkärissä ja käyttänyt lääkärin määräämiä kipulääkkeitä. Etenkin naiset kokeilevat aktiivisesti useita kivunhoitotapoja.

Tutkimuksen mukaan noin 4 prosenttia suomalaisista käyttää yhtä aikaa resepti- ja itsehoitokipulääkkeitä. Säännöllinen käyttö on voimakkaan jatkuvan kivun lisäksi yhteydessä masennukseen ja työelämän ulkopuolelle jäämiseen. Kipulääkkeiden käytölle ei aina ole selvää syytä, sillä säännöllisesti kipulääkkeitä käyttävistä 8 prosenttia ilmoitti erilaisten kipujen vaivaavan heitä vain noin kerran kuussa tai harvemmin.

Kipulääkkeiden käyttäjien tiedontarve vaihtelee. Kuopion lääkeinformaatiokeskukseen tulleiden puhelujen kysymykset koskivat pääasiassa eniten myytyjä tulehduskipulääkkeitä sekä muun muassa lääkkeiden yhteisvaikutuksia ja oikeaa annostusta.

Proviisori Juha Turusen väitöskirja "Pain and Pain Management in Finnish General Population" tarkastetaan Kuopion yliopistossa 24.3.

Miia Soininen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030