Ajan­kohtai­sta

Jopa kymmenet geenit MS-taudin taustalla

Serono Genetics Institutesin tutkijat ovat saaneet valmiiksi tähän asti laajimman MS-taudin molekyyligeneettisen tutkimuksen. Tutkijat kartoittivat kaikki ihmisen kromosomit analysoimalla 100 000 geenimerkkiä.

MS-taudin syntyyn vaikuttavia tekijöitä tunnetaan ennestään useita, sen sijaan tarkkaa syntymekanismia ja siihen liittyviä tekijöitä ei kunnolla tiedetä.

Taudin syntyyn tarvitaan kuitenkin perinnöllinen alttius. Näyttää vahvasti siltä, että monet tavalliset infektiot voivat laukaista MS-taudin geneettisesti alttiilla henkilöillä.

Perintötekijöiden vaikutus on MS-taudin synnyssä suuri, mikä tiedetään mm. kaksostutkimusten perusteella.

Serono Genetics Instituten tutkimuksen tavoitteena oli paikantaa MS-taudille altistavia geenejä. Tutkimuksessa verrattiin 900 MS-tautia sairastavan ja yhtä monen terveen ihmisen genomeita. Vieläkin laajempi jatkotutkimus valmistuu vuonna 2006.

– Tutkimus luo lupaavan pohjan jatkotutkimukselle, jossa analysoidaan 500 000 geenimerkkiä ihmisgenomista. Yhdenkin geenin tunnistaminen MS-taudissa on merkityksellistä, sillä sitä kautta saadaan tärkeää tietoa taudin perusmekanismeista, sanoo dosentti Pentti Tienari HUS:n neurologian klinikasta.

Tienarin mukaan täten pystytään kenties kehittämään uusia lääkkeitä ja hoitomuotoja, jotka pureutuisivat taudin perussyyhyn tai -syihin.

MS-taudin esiintyvyys vaihtelee merkittävästi eri puolilla maailmaa, myös valtioiden sisällä. Esimerkiksi Suomessa on kolme aluetta, jossa MS-tautia esiintyy tavallista enemmän. Näitä alueita ovat Kyrönmaa Etelä-Pohjanmaalla sekä Kokemäenjoen sekä Porvoonjoen varren seudut.

Janne Ora

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030