Lehti 38: Ajan­kohtai­sta 38/2021 vsk 76 s. 2032 - 2035

Jopa puolet palkasta tulee päivystyksistä

– Läpi yön tehdään hirveä määrä töitä, anestesiologi Sirja Kaartinen sanoo.

Heli Väyrynen
Kuvituskuva 1
Laura Vesa

Anestesiologi Sirja Kaartinen Tampereen yliopistollisesta sairaalasta päivystää keskimäärin kerran viikossa.

Kuvituskuva 2
Laura Vesa

Sirja Kaartisen päivystyskertojen määrä on kasvanut aiemmasta kahdesta–kolmesta keskimäärin neljään kuukaudessa.

Kuvituskuva 3

Anestesiologi Sirja Kaartinen Tampereen yliopistollisesta sairaalasta (Tays) päivystää usein, keskimäärin kerran viikossa. Määrä näkyy tilipussissa.

– Päivystyskorvausten osuus on noin puolet kuukausipalkastani, Kaartinen laskee.

Hän ei ole poikkeus. Päivystyskorvaukset muodostavat merkittävän osan sairaaloiden lääkärien ansioista. Lääkäreillä päivystys on säännöllisen työajan ylittävää työtä.

Erikoistuvilla lääkäreillä keskimäärin noin kolmannes kokonaisansioista muodostuu päivystys- ja ylityökorvauksista, kertovat Lääkäriliiton tuoreet palkkatilastot.

Erikois- ja osastonlääkäreillä osuus on lähes yhtä suuri.

Korkean päivystysvelvollisuuden aloilla ja tietyissä tehtävissä päivystyskorvausten osuus voi nousta jopa 50 prosenttiin palkasta.

Tilastot julkaistiin Lääkäriliiton verkkosivuilla syyskuussa, ja ne perustuvat viime vuoden lokakuun tilanteeseen.

Osa päivystää jopa viisi kertaa kuussa

Sairaaloiden lääkäreistä noin 70 prosenttia päivystää.

Päivystäviä lääkäreitä on suhteellisesti eniten erikoistuvissa lääkäreissä, mutta vanhimmassakin ikäryhmässä vielä useampi kuin joka toinen sairaalassa työskentelevistä kertoo päivystävänsä.

Kun kokemus karttuu, päivystysvelvollisuuden painotus siirtyy työpaikkapäivystyksistä vapaamuotoiseen päivystykseen. Esimerkiksi anestesiologian ja tehohoidon erikoisalalla työpaikkapäivystyksiä tehdään kuitenkin läpi työuran.

Muita paljon päivystäviä aloja ovat esimerkiksi synnytys ja naistentaudit, lastentaudit ja tietyt kirurgian alat.

Päivystävillä lääkäreillä on viikonloppupäivystystä tyypillisesti kerran kuukaudessa ja arkiyöpäivystyksiä kerran, pari kuukaudessa.

– Joka viides päivystävä lääkäri tekee kuitenkin vähintään viisi päivystystä kuukaudessa, kertoo Lääkäriliiton tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä.

Uuden sopimuksen vaikutus ei vielä näy tilastoissa

Nyt päivystäminen on murroksessa ja päivystävien lääkärien palkkaus puhuttaa.

Viime vuonna voimaan tulleet uusi työaikalaki ja Lääkärisopimus rajaavat työmäärää ja vaikuttavat erityisesti päivystäviin lääkäreihin.

Lääkärisopimuksen työ-ja lepoaikamääräyksiin tehtiin merkittäviä muutoksia. Sopimuksen pääsäännön mukaisesti 11 tunnin vuorokausilevon tulee toteutua, joten työrupeaman enimmäispituus voi olla 13 tuntia.

Näin yöpäivystykseen osallistuva lääkäri on pääsäännön mukaisessa järjestelyssä pois työpaikalta sekä päivystysyötä edeltävän työpäivän että seuraavan. Työviikko lyhenee, ja arkeen tulee lisää vapaa-aikaa.

Muutoksilla haluttiin keventää päivystystyötä, lyhentää pitkiä työrupeamia, vähentää lääkärin työn kuormitusta ja parantaa työssä jaksamista.

Lääkärisopimuksessa työrupeaman enimmäispituudelle on kuitenkin poikkeus. Jos päivystysrupeamaa kevennetään niin, että siihen sisältyy kello 23:n ja 8:n välillä vähintään kolmen tunnin keskeytymätön lepo, työrupeama voi olla pidempi, jopa 24 tuntia.

Uuden sopimuksen vaikutukset eivät vielä näy Lääkäriliiton uusimmissa palkkatilastoissa, sillä sen soveltaminen oli loppuvuodesta monin paikoin kesken.

– Silloin työpaikoilla vasta neuvoteltiin mallista, jota lähdetään soveltamaan. Tämä vuosi on totuteltu päivystämään uusien määräyksien mukaisesti. Nyt alkaa olla kokemuksia siitä, mitä uudet määräykset tarkoittavat lääkärin arjessa, Vänskä sanoo.

Jos työaika lyhenee, palkka pienenee

Taysin lääkärien pääluottamusmiehenä toimiva Sirja Kaartinen kertoo, että uusi työaikalaki ja Lääkärisopimus lisäsivät lääkärien päivystysrupeamien määriä.

Hänellä itselläänkin päivystyskertojen määrä kasvoi aiemmasta kahdesta–kolmesta keskimäärin neljään kuukaudessa.

– Taysissa anestesialla mentiin kolmen tunnin yölepoon eikä puolitettu päivystyksiä siksi, että meille ei muuten riittäisi porukkaa pyörittämään päiväaikaista toimintaa.

Rinkiin tuli uusi läpi yön päivystäjä keventämään kuormaa ja varmistamaan kolmen tunnin yölevon järjestyminen.

– Valtaosa lääkäreistämme on halunnut päivystää kaksi vuoroa saman viikonlopun aikana, jotta varattuja viikonloppuja tulisi kuukaudessa vähemmän.

Kesälomien jälkeen on keskusteltu siitä, onko nykyinen malli hyvä, vai pitäisikö jokin vuoroista puolittaa, jolloin lääkäri tulisi vasta illalla päivystämään.

– Se on herättänyt keskustelua, koska silloinhan häviää päivystystä edeltävän päivän palkkakin. Osa ei tykkää siitä.

Kun päivystyskakku jakautuu useammalle ja lääkärin työviikko lyhenee, on painetta, että se lääkärikohtaisesti alentaa palkkatasoa.

"Palkka muodostuu liikaa päivystyskorvauksista"

Lääkärien kokonaisansiot ovat nousseet kymmenessä vuodessa lähes 18 prosenttia. Säännöllisen työajan palkka on kasvanut vain 14 prosenttia.

Lue myös

Kuntasektorin lääkäreiden säännöllisen työajan mediaanipalkka oli viime vuoden lokakuussa noin 6530 euroa kuukaudessa.

Sirja Kaartisen mielestä erikoislääkärien palkka muodostuu liikaa päivystyskorvauksista.

– Toivoisi, että pääpaino siirtyisi päiväajan palkkaa kohti. Toisaalta, ei yöllä työskentely aina mitään herkkua ole, joten siitäkin pitää kompensaatio saada.

– Lääkärit tekevät palkkansa eteen enemmän tunteja kuin esimerkiksi teollisuudessa työskentelevät. Läpi yön tehdään hirveä määrä töitä, Kaartinen muistuttaa.

Uusi Lääkärisopimus nosti myös erikoislääkäreiden päiväajan palkkaa. Huhtikuun alusta jaossa oli 0,8 prosentin suuruinen paikallinen erä, joka kasvattaa erityisesti kokeneempien erikoislääkärien palkkatasoa.

Lääkäriliitto jatkaa sopimusmääräysten kehittämistä

Palautetta uusista työaikamääräyksistä on tullut Lääkäriliittoon niin kyselytutkimusten kautta kuin suoraan jäseniltä ja luottamusmiehiltä.

– Keräämme myös tietoa erilaisista päivystys- ja työaikajärjestelyistä tämän vuoden aikana eri toimintayksiköistä, Jukka Vänskä kertoo.

Oysin sisätautipäivystyksessä työaikakokeilut toteutettiin viime kevään aikana, ja Husissa kokeilut ovat vielä käynnissä. Niiden tuloksista kuullaan myöhemmin.

Vänskä lisää, että työaikaa koskevien sopimusmääräysten kehittäminen jatkuu tulevalla neuvottelukierroksella jäsenkunnalta saadun palautteen, työaikakokeilujen ja liiton toimielimissä käytyjen keskustelujen pohjalta.

Lääkäriliiton hallitus asettaa Lääkärisopimusta koskevat neuvottelutavoitteet syksyn aikana.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030