1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Julkisesta terveydenhuollosta houkuttelevampi työpaikka
Ajan­kohtai­sta 33/1999 vsk 54 s. 4131

Julkisesta terveydenhuollosta houkuttelevampi työpaikka

Julkisen terveydenhuollon työpaikkojen vetovoimaa pyritään lisäämään työjärjestelyillä ja koulutuksella. Peruspalveluministeri Eva Biaudet'n mukaan kunnissa voitaisiin esimerkiksi rakentaa joustavampia työaikamalleja.

Biaudet esitti näkemyksensä esitellessään sosiaali- ja terveydenhuollon ensimmäistä tavoite- ja toimintaohjelmaa, joka on tehty vuosille 2000-2003. Siinä esitetään mm. joukko suosituksia julkisen sektorin henkilökunnan riittävyyden turvaamiseksi ja jaksamisen parantamiseksi.

Ohjelman mukaan sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto edistävät toimenpiteitä, jotka parantavat julkisen sektorin lääkärien ja muun henkilökunnan ammatinharjoittamisen edellytyksiä ja työhönsitoutumista, kuten työjärjestelyjä, ammattitaidon ylläpitoa sekä vuorovaikutuksen lisäämistä perus- ja erikoistason kesken.

Alan työvoimatarpeesta aiotaan tehdä valtakunnallinen kehitysarvio vuoden 2001 loppuun mennessä.

Työssä jaksamista suositetaan parannettavaksi uusien työaikajärjestelyjen avulla. Tavoitteeksi asetetaan, että kunnat ottavat käyttöön uusia työaikamalleja, joissa otetaan paremmin huomioon työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen.

Ministeriö varaa määrärahan sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksen tukemiseksi painopistealueilla, joita ovat mm. peruspalvelujen mielenterveystyö, huumeriippuvuuteen kohdistuva hoito, johtamiskoulutus ja dementiapotilaiden hoito. Täydennyskoulutukseen yleensä aiotaan luoda uusia rahoituskanavia.

Palvelujen laadun varmistamiseksi valmistellaan laatusuositukset, joihin tarvittaessa sisältyy myös suosituksia henkilöstön mitoitusperusteista. Suositukset tehdään ainakin vanhustenhuoltoon, mielenterveyspalveluihin, kouluterveydenhuoltoon, vammaisten asumispalveluihin sekä päihdetyöhön.

Lasten saatava mielenterveyspalveluja

Peruspalveluministeri Biaudet'n mukaan mielenterveysasiat ovat ohjelmassa keskeisellä sijalla.

-Kuntien on toteutettava lain säätämät velvoitteensa. Ei ole kohtuullista, että lapset joutuvat odottamaan psykiatrisia palveluja jopa vuoden, Biaudet sanoi.

Kuntia kehotetaan lisäämään alaikäisten psykiatrisen hoidon voimavaroja, ja lääninhallituksia tehostamaan tämän hoidon järjestämisen valvontaa.

Lue myös

Ohjelmassa asetetaan tavoitteeksi lasten ja nuorten erityispalvelujen saaminen kuntoon koko maassa. Biaudet'n mukaan läpikäyvänä teemana on ongelmiin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Niinpä suosituksia kohdistetaan mm. riittävän kouluterveydenhuollon turvaamiseen ja nuorten päihdeongelmien ehkäisyyn.

Psykiatrisen avohoidon toimivuus edellyttää, että vuoteen 2004 mennessä maassa on psykiatristen potilaiden palveluasuntoja määrä, joka vastaa 0,2 promillea asukasluvusta.

Vanhusten toimintakyvyn ylläpitämiseksi kuntien odotetaan lisäävän kotipalveluja ja tarjoavan yli 80-vuotiaille ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee lainsäädäntömuutokset julkisin varoin tuetun hammashuollon laajentamiseksi asteittain koko väestölle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma korvaa nyt ensimmäistä kertaa vanhan ns. Valsun, sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen suunnitelman.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Korona tyhjensi luentosalit

Periaatteessa kaikki on muuttunut, kertoo Lauri Salaja.

Ajassa
”Vastaamon tietomurto on herätys terveydenhuollolle”

Terveydenhuollon tietoturvaa pitää jatkuvasti arvioida, sanoo Lääkäriliiton terveyspoliittinen asiantuntija Lauri Vuorenkoski.

Ajassa
Lääkärilehti voi myöhästyä

Lääkärilehden postitus myöhästyi keskiviikkona.

Kolumni
Osaamattomuuden ylistys

Kukaan ei osaa, eikä voi osata kaikkea, kirjoittaa Miila Halonen.

Pääkirjoitus
Kollegiaalisuus ulottuu myös verkkoon

Kollegiaalisuusohjeet velvoittavat meitä käyttäytymään toisiamme kohtaan asiallisesti, kirjoittaa Jan Schugk.

Ajassa
Viikko täyttyi etäluennoista ja kloonauksesta

Lääkärilehti seuraa Ronja Vaaraman ­lääketieteen opintoja.