Lehti 8: Ajan­kohtai­sta 8/1995 vsk 50 s. 890

Kansanterveys-laitos ja KELA yhdistävät tutkimus-toimintaansa

Kansaneläkelaitos ja Kansanterveyslaitos ovat sopineet pitkäaikaisesta yhteistyöstä väestötason terveystutkimuksessa. KELAn tutkimustyö siirtyy asteittain Kansanterveyslaitoksen toteutettavaksi maaliskuun alusta lähtien. Kansanterveyslaitokseen muodostetaan uusi terveyden ja toimintakyvyn yksikkö, johon KELAn Helsingissä toimiva lääketieteellinen tutkijaryhmä johtajanaan Arpo Aromaa siirtyy. Yksikkö keskittyy väestön terveyden, toimintakyvyn ja terveysturvan tutkimiseen sekä terveyden tietohuollon kehittämiseen. Yhteistyösopimus on osa valtion tutkimusyksiköiden työnjaon ja yhteistyön kehittämistä. Se vahvistaa Kansanterveyslaitoksen tutkimustyötä väestön terveyden seurannassa, ja toisaalta KELA suuntaa omaa tutkimustaan entistä enemmän sosiaaliturvan sosiaalipoliittisiin ja taloudellisiin kysymyksiin.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030