1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Käypä hoito -suositukset huomioivat jatkossa potilaan paremmin
Ajan­kohtai­sta

Käypä hoito -suositukset huomioivat jatkossa potilaan paremmin

Useat näkökulmat puoltavat potilaiden huomioimista, kirjoittaa Jorma Komulainen.

Käypä hoito -suositukset huomioivat jatkossa potilaan paremmin Kuva 1 / 1 Kuva: ADOBE/AOP

– Ajatus potilaan ja lääkärin jaetusta päätöksenteosta on pikkuhiljaa saavuttanut ymmärrystä. Viime vuosina potilaita on otettu mukaan terveyspalvelujen suunnitteluun, kirjoittaa LT, dosentti ja Käypä hoito -toimituksen päätoimittaja Jorma Komulainen Duodecimin blogissaan.

Komulaisen mukaan potilaiden näkökulmat on syytä huomioida hoitosuosituksissa. Käypä hoito -suositukset tulevatkin huomiomaan potilaiden näkökulman tulevaisuudessa entistä paremmin, vaikka toiminnassa on jo aiemmin kuultu potilaita ja heidän edustajiaan.

Komulainen kertoo, että potilaiden kantoja on kysytty ennen suositusten laatimista ja päivittämistä. On kysytty esimerkiksi mitä asioita suosituksessa tulisi käsitellä ja mitkä ovat heidän näkökulmastaan tärkeitä hoidon lopputuloksia.

– Olemme myös kysyneet heiltä nykyisten palvelujen mahdollisista ongelmakohdista.

Diabeteksen ja sepelvaltimotaudin Käypä hoito -neuvottelukunnissa on ollut mukana potilaiden edustajia ja potilasjärjestöjä. He ovat olleet mukana myös suositusten lausuntokierroksella. Komulainen myöntää silti, että Käypä hoito -toiminta potilaiden suuntaan on vaihdellut suosituksesta ja tilanteesta toiseen.

Lue myös

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on lähtenyt rahoittamaan hanketta, jossa kehitetään potilasjärjestöjen kanssa yhteistyössä sopivia malleja, joilla potilaiden näkökulmat huomioidaan paremmin Käypä hoito -suosituksissa.

Komulainen kertoo ymmärtävänsä, että potilaat harvoin pystyvät analysoimaan kriittisesti tutkimustietoja. Tätä ei myöskään odoteta.

Suosituksia laadittaessa ei kuitenkaan olla Komulaisen mukaan luopumassa näyttöön perustuvan lääketieteen menetelmistä.

– Odotamme kuitenkin, että lähivuosina potilaat kokemusasiantuntijoina tuovat hoitosuosituksiin tärkeitä näkökulmia, joilla pyritään tukemaan heitä koskevia hoitopäätöksiä, ja joilla voidaan edistää hoitosuositusten käyttöönottoa erilaisissa terveydenhuollon palveluissa, hän kirjoittaa.

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.