1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Keisarileikkausten vaikutukset lasten terveyteen luultua vähäisempiä
Ajan­kohtai­sta

Keisarileikkausten vaikutukset lasten terveyteen luultua vähäisempiä

Laajassa suomalaiseen aineistoon pohjautuvassa tutkimuksessa todetaan, että keisarileikkaus lisää lapsen astmariskiä. Muuten vaikutukset terveyteen ovat vähäisiä.

Keisarileikkausten vaikutukset lasten terveyteen luultua vähäisempiä Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Tutkimuksessa seurattiin suunnittelemattomalla sektiolla syntyneiden lasten terveystietoja varhaislapsuudesta aina teini-ikään saakka. Keisarileikkaus aiheutti vähäisiä terveyshaittoja vastasyntyneille. Vaikutusta vastasyntyneiden kuolleisuuteen ei löydetty. Pidemmällä aikavälillä havaittiin, että keisarileikkaus aiheutti suurentuneen riskin sairastua astmaan.

Keisarileikkaukseen on usein liitetty myös yhteys esimerkiksi ylipainoon ja moniin kroonisiin sairauksiin, kuten allergioihin ja tyypin 1 diabetekseen. Yhteyttä näihin ei tässä tutkimuksessa löydetty.

– Keisarileikkauksen vaikutus immuunijärjestelmän kehitykseen näyttää olevan monisyisempi kuin tähän asti on ajateltu, sanoo akatemiatutkija Lauri Sääksvuori tiedotteessa.

Lue myös

Tutkimusryhmä keskittyi erityisesti suunnittelemattomiin keisarileikkauksiin, jotka olisivat mahdollisesti vältettävissä, koska niiden tekemiselle ei ollut välitöntä lääketieteellistä tarvetta. Tutkimuksessa selvisi, että todennäköisyys joutua suunnittelemattomaan keisarileikkaukseen on suurimmillaan vapaapäivää edeltävänä päivänä virka-aikaan.

Keisarileikkaus on maailman yleisin laajamittainen kirurginen toimenpide. Suomessa noin 16 prosenttia lapsista syntyy keisarileikkauksella.

Tutkimuksen tekivät Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Turun yliopisto ja Pompeu Fabran yliopisto. Tutkimus perustuu viranomaisaineistoihin ja kattaa tiedot yli 1,4 miljoonasta lapsesta, jotka ovat syntyneet Suomessa vuosina 1990–2014.

Kirjoittajat
Hertta Vierula

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Biosimilaarit säästäisivät miljoonia

– Uudet hoidot pitäisi aloittaa markkinoilla olevalla halvimmilla biosimi­laarilla, sanoo Heikki Bothas.

Näkökulma
Lisää lääkärien ääntä sote-valmisteluun

Potilaskeskeinen toiminta antaa ­mahdollisuuden työotteeseen, joka ­haastaa perinteisen asiantuntijuuden, kirjoittaa Pekka Larivaara.

Liitossa
Jo 30 vuotta tutkittua tietoa suomalaisesta lääkärikoulutuksesta

Nuoret lääkärit olivat tyytyväisiä perus- ja erikoistumis­koulutukseensa.

Työssä
Lääkkeisiin liittyviä haittatapahtumia ­ehkäistään tiedolla

Jopa joka viides sairaalapotilas saa vakavan lääkehaitan.

Tiedepääkirjoitus
Tavoitteena laadukas endoskopiatoiminta

Endoskooppisesti pystytään nykyisin tekemään yhä vaativampia toimenpiteitä, jotka säästävät muun muassa resurs­seja, kirjoittavat Juha Saarnio ja Perttu Arkkila.

Ajassa
Teettääkö alaikäisen päätöskyvyn arviointi lisätyötä?

Huoltajat voivat jatkossa asioida alaikäisten lastensa puolesta Omakannassa aiempaa laajemmin.