1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Kelan lääkemääräyspalaute vähensi opioidien määräämistä
Ajan­kohtai­sta

Kelan lääkemääräyspalaute vähensi opioidien määräämistä

Lääkäreille lähetetty henkilökohtainen lääkemääräyspalaute vähensi parasetamoli-kodeiinin määräämistä uusille potilaille, selviää tutkimuksesta.

Kelan lääkemääräyspalaute vähensi opioidien määräämistä Kuva 1 / 1 Kuva: ADOBE/AOP

Kelan lääkäreille lähettämä lääkemääräyspalaute vähensi parasetamoli-kodeiinin määräämistä uusille potilaille, selviää tutkimuksesta. (Ahomaki I. ym. J Health Econ 2.6.2020)

Kela lähetti toukokuussa 2017 henkilökohtaisella kirjeellä palautetta 4 549 lääkärille ja hammaslääkärille parasetamolin ja kodeiinin yhdistelmävalmisteen määräämisestä uusille potilaille. Kirjeellä tavoiteltiin lääkäreitä kiinnittämään huomiota lääkemääräämiskäytäntöihin ja pienentämään uusille potilaille ensimmäisellä kerralla määrättävän lääkkeen määrää.

– Tutkimuksen tulosten mukaan Kelan lääkäreille lähettämä henkilökohtainen lääkemääräyspalaute vähensi parasetamoli-kodeiinin määräämistä uusille potilaille. Keskimääräinen pakkauskoko pieneni 12,5 prosenttia, ja suurten, yli 100 tabletin pakkausten, määrääminen väheni 37,5 prosenttia, jatko-opiskelija Iiro Ahomäki Jyväskylän yliopistosta kertoo tiedotteessa.

Vaikutukset olivat suurempia sellaisten lääkärien joukossa, jotka olivat määränneet suuria pakkauksia toistuvasti. Vastaavia vaikutuksia ei havaittu tarkasteltaessa muita lääkärien määräämiä opioideja. Tutkimuksessa ei löytynyt todisteita, että potilas olisi saanut toisen reseptin aikaisemmin tai toinen resepti olisi ollut keskimäärin suurempi kuin aiemmin.

Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että reseptiopioidien saatavuus on yksi vaikuttava tekijä yliannostuskuolemien taustalla.

Lue myös

– Erityisesti ensimmäisen opioidireseptin koon on havaittu olevan yhteydessä jatkuvaan opioidien käyttöön. Näin ollen uusien potilaiden käytettävissä olevien lääkkeiden määrän väheneminen voi olla yksi mahdollinen tapa välttää opioidien aiheuttamia terveyshaittoja sekä niihin liittyviä kustannuksia, tutkimuspäällikkö Leena Saastamoinen Kelasta toteaa.

Kela on lähettänyt lääkäreille henkilökohtaista palautetta vuodessa 1997 saakka, mutta vuonna 2017 palaute kohdennettiin uudella tavalla. Informaatio julkaistiin myös Lääkärilehdessä ja Hammaslääkärilehdessä, mutta käyttäytymismuutos näkyi kuitenkin selvästi vain henkilökohtaisen kirjeen saaneilla lääkäreillä.

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
”Yksi tähti oli ansaittu”

Jyväskylän terveyskeskus otti opiksi erikoistuvien ­palautteesta.

Tiedepääkirjoitus
Elinikä pitenee, mutta kestääkö terveys?

Merkittävä uhkatekijä toimintakykyiselle vanhenemiselle on lihavuusepidemia, kirjoittaa Timo Strandberg.

Tieteessä
Lääkärijohtajat käyttävät tietojärjestelmiä johtamisen tukena päivittäin

Suurin osa koki joutui hakemaan tietoja monesta järjestelmästä.

Kolumni
Munasolumarkkinoilla

Luonto pelaa todennäköisyyksillä, kirjoittaa Anu Wartiovaara.

Työssä
Kivijalka kuntoon case managerin avulla

Case manager -toimintamallilla on haettu ratkaisua hoidon koordinointiin. ­

Näkökulma
Lääkärin ja terveydenhuollon mahdollisuudet maapallon kestävyyskriisin ratkaisuissa

Suomen Lääkäriliiton 110-vuotisjuhlavuoden teema on ekologinen kestävyys.