1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Kenelle suojavarusteet ovat tarpeen?
Ajan­kohtai­sta 22/2020 vsk 75 s. 1345

Kenelle suojavarusteet ovat tarpeen?

HUS:n ohjeet suoja­varusteiden käytöstä muuttuivat muutama viikko sitten.

Kenelle suojavarusteet ovat tarpeen? Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Millaista ohjeistusta suojavarusteista käytetään silloin, kun on kysymys muista kuin COVID-19-potilaista, infektiolääkäri Veli-Jukka Anttila HUS:sta?

– Sairaanhoitopiireillä on omat, kansallista ohjeistusta tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat ohjeet suojavarusteiden käytöstä potilaiden ja henkilökunnan suojaamiseksi COVID-19-tartunnalta.

”Kirurgisen nenä- ja suusuojauksen käyttöä on laajennettu infektioherkkien ja suuren riskin potilaiden hoidossa.”

HUS:n ohjeet muuttuivat muutama viikko sitten. Tämänhetkisen ohjeistuksen mukaan kirurgisen nenä- ja suusuojauksen käyttöä on laajennettu infektioherkkien ja suuren riskin potilaiden hoidossa. Tällaisia ovat esimerkiksi syöpä- ja elinsiirtopotilaat.

Miksi ohjeistusta on kiristetty?

– Siihen ei varsinaisesti ollut epidemiologista painetta. On hyvin vähän tapauksia, joissa potilaat olisivat saaneet tartunnan henkilökunnalta. Uusien kansainvälistenkin suositusten valossa, ja kun suojaimista ei enää ole suoranaista pulaa, suojavarusteiden käyttöä on voitu laajentaa.

Onko suojainsuosituksissa eroja eri erikoisaloilla?

– Esimerkiksi korva-, nenä- ja kurkkutaudeilla on oma ohjeistuksensa. Tästä on käyty keskustelua. Tartunnan riski potilaasta voi olla suurempi, kun ollaan tekemisissä suun ja nielun alueen kanssa.

Lue myös

Henkilökunnan töissä saamissa tartunnoissa, joita on onneksi ollut vähän, tartunnan lähde on yleensä ollut toinen työntekijä.

Tietyissä tilanteissa potilaita myös testataan etukäteen.

Entä jos lääkäri tai muu henkilökuntaan kuuluva kuuluu itse riskiryhmään?

– Meillä ei ole ollut erityistä tarvetta tehdä mitään universaalia sääntöä suojavarusteiden käytöstä kaikissa tilanteissa. Henkilökunnalla on mahdollisuus käyttää suojavarusteita halutessaan.

Kirjoittajat
Hertta Vierula

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.