1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Kiire kuormittaa lääkäreitä eniten
Ajan­kohtai­sta 10/2020 vsk 75 s. 598 - 599

Kiire kuormittaa lääkäreitä eniten

Lääkärit kokevat, että kiire ja resurssipula ovat lisääntyneet.

Kiire kuormittaa lääkäreitä eniten Kuva 1 / 1

Jatkuva kiire ja tekemättömät työt kuormittavat suomalaisia lääkäreitä eniten, ilmenee Lääkärin työolot ja terveys 2019 -tutkimuksen ennakkotiedoista.

Lääkärien kokemus kiireestä ja siihen liittyvästä resurssipulasta on lisääntynyt aiemmasta, vuonna 2015 tehdystä tutkimuksesta.

Lääkäriliiton tutkija Piitu Parmanne kuvaa, että yli puolet lääkäreistä kokee jatkuvaa kiirettä ja tekemättömien töiden painetta vähintään melko usein.

– Potilaita on paljon, ja lääkärit yrittävät niukoilla resursseilla hoitaa niin paljon kuin mahdollista, Parmanne sanoo.

Ajanpuute tekee työstä pakkotahtista, ja työn hallinta kärsii. Lääkärien määrä koetaan riittämättömäksi.

Tietojärjestelmät kuormittavat toiseksi eniten

Toiseksi eniten lääkäreitä kuormittavat hankalat, huonosti toimivat tietotekniset laitteet ja ohjelmat sekä niiden muutokset.

Tietojärjestelmien aiheuttama kuormitus näyttää jopa hieman vähentyneen vuodesta 2015. Silloin tietojärjestelmät olivat kuormituslistan kärjessä.

Tarkkaa tietoa ei ole siitä, mistä muutos johtuu.

– Vuoden 2015 kyselyssä lääkäreillä saattoi korostua e-reseptin käyttöönoton aiheuttama kuormitus. Suuret tietojärjestelmämuutokset voivat lyhytaikaisesti lisätä kuormitusta.

Kuormitustekijät eroavat ikäryhmittäin. Kahta vanhinta ikäryhmää muuttuvat tietojärjestelmät kuormittavat enemmän kuin nuorempia.

Nuorimpia lääkäreitä kuormittavat esimerkiksi pelko virheen tekemisestä potilastyössä ja potilaiden odotukset.

Yksityislääkärit kuormittuvat vähemmän

Terveyskeskuksissa ja sairaaloissa kuormitus on korkeinta, yksityissektorilla vähäisempää.

Erityisesti terveyskeskuksissa koetaan jatkuvaa kiirettä, työn pakkotahtisuutta ja lääkärimäärän riittämättömyyttä.

Yksityissektorin vähäisempään kuormitukseen lienee useita syitä, kuten resurssit. Monet työskentelevät yksityisellä ammatinharjoittajina, jolloin he ovat oman työnsä herroja.

Julkisella sektorilla lääkärit kokevat kiireen lisäksi kuormittavaksi työn hallintaan ja sujuvuuteen liittyvät ongelmat.

Lue myös

Yksityisellä työskentelee vanhempia lääkäreitä kuin julkisella. Iän tuoma kokemus voi vaikuttaa myös kuormituksen tunteeseen.

– On tutkimustuloksia siitä, että kun lääkäri on siirtynyt yksityiseltä terveyskeskustyöhön, kuormitus on kasvanut, Parmanne kertoo.

Kattava tutkimus

› Lääkärin työolot ja terveys 2019 -tutkimuksen ovat tehneet Suomen Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Helsingin yliopisto.

› Tutkimuksessa selvitettiin myös muun muassa lääkärin kokemaa syrjintää, terveyttä ja työkykyä, työterveyspalvelujen kattavuutta sekä elämäntilannetta ja vapaa-aikaa.

› Tutkimukseen valittiin satunnaisesti 8 000 alle 70-vuotiasta lääkäriä. Ennakkoaineistossa on mukana vajaan 3 500 lääkärin vastaukset. Tarkastelu koskee alle 65-vuotiaita työssä olevia lääkäreitä.

Kirjoittajat
Heli Väyrynen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Kiireettömän hoidon määräajoista voidaan luopua väliaikaisesti

Hallitus antoi perjantaina esityksensä valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönotosta.

Ajassa
Yli 17 000 terveydenhuollon ammattilaista kuollut koronaan

Amnesty International teki analyysin yli 70 maan julkaiseman datan pohjalta.

Tieteessä
Infliksimabin aloitushoidon vaikutus lasten tuleduksellisissa suolistosairauksissa

Infliksimabi laski osalla lapsipotilaista kalprotektiinitasoa jo kahdessa viikossa.

Kolumni
Vapaa kassa, olkaa hyvä!

Suomessa on jo nyt varovaisesti arvioiden tuhansia vapaita aikoja psykoterapiaan, sanoo Janna Rantala.

Työssä
Tilastonurkka – Jäännössekoittuneisuuden juurella

Koronapandemian aikana lääketieteellisistä tutkimuksista on keskusteltu ennennäkemättömän laajalti.

Ajassa
Tartunnanjäljitys kuormittui Helsingissä

Muun muassa noin 120 Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijaa tulee avuksi.