1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Kirkkonummella alkaa eurooppalaisen terveyskortin kokeilu
Ajan­kohtai­sta 26/1998 vsk 53 s. 2843

Kirkkonummella alkaa eurooppalaisen terveyskortin kokeilu

Kirkkonummella ryhdytään lokakuun alussa kokeilemaan eurooppalaista terveyskorttia. Korttia kokeillaan EU-rahoituksen tuella yhdeksässä maassa yhtä aikaa. Pankkikorttia muistuttavalla terveyskortilla pyritään helpottamaan asiointia terveyskeskuksessa ja sairaalassa: palvelu nopeutuu, kun terveyskortista saadaan nopeasti ja luotettavasti tiedot esimerkiksi potilaan pysyvistä diagnooseista, lääkityksestä, leikkauksista, allergioista sekä potilasta hoitaneista lääkäreistä ja sairaaloista. Kokeilussa ovat mukana Kirkkonummen pääterveysasema, Jorvin sairaala ja Meilahden sairaalan päivystyspoliklinikka.

Korttia pääsee kokeilemaan 2 700 kirkkonummelaista, jotka ovat neljän viime vuoden aikana käyttäneet Jorvin sairaalan sisätautien, kirurgian, keuhkosairauksien tai neurologian klinikkaa sekä Kirkkonummen pääterveyskeskusta.

Johtavan ylilääkärin Pekka Ruusulehdon mukaan aloite terveyskorttikokeiluun tuli Jorvin sairaalasta ja Stakesista, joka on sitoutunut kokeilun toteuttamiseen. Terveyskorttia kokeillaan yhtä aikaa yhdeksässä EU-maassa nimellä Cardlink2.

Korttikokeilun ensimmäinen ja EU:n tuella toteutettava vaihe kestää ensi kesään saakka. Sen jälkeen kokeilua on tarkoitus jatkaa omin voimin, ja tavoitteena jakaa kortti kaikille kirkkonummelaisille.

- Ensi vaiheessa kortille tulevat ainakin potilaan pysyvät diagnoosit, mutta kokeilemme myös akuuttien diagnoosien sisällyttämistä kortille. Akuutit diagnoosit pudotetaan sitten pois, jos kortin kapasiteetti ei riitä, Ruusulehto kertoo.

Terveyskortille talletetaan ja siltä luetaan tietoja vain potilaan luvalla. Terveyskeskuksen lukijalaitteen avulla potilas pystyy myös itse tarkistamaan hänestä talletetut tiedot.

Lue myös

Vuoden 1999 jälkeen alkavassa toisessa kokeiluvaiheessa korttia on tavoitteena käyttää myös avaimena tietokantoihin. Kirkkonummen terveysasemalta voitaisiin silloin korttia käyttäen päästä potilasta koskeviin Jorvin tai Meilahden sairaalan tiedostoihin ja päinvastoin.

Kirkkonummen Cardlink2-terveyskortti on jo toinen asiakaskorttihanke, jossa Stakes on mukana. Tänä syksynä ryhdytään testaamaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistä asiakaskorttia laajassa Makropilotissa, jonka taustavoimia ovat Stakesin lisäksi mm. sosiaali- ja terveysministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, Kela ja Kuntaliitto. Markkinoille on tulossa myös kaupallinen, maksullinen Terveyspassi.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
HUS lisää etävastaanottoja

Apotin Maisa-sovellus on ensisijainen vaihtoehto etävastaanotolle.

Ajassa
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluihin henkilöstömitoituksen arviointitaulukko

Henkilöstön riittävyyttä ei kuitenkaan arvioida pelkästään taulukon tuottaman tiedon perusteella eikä tietoa tulkita kategorisesti.

Podcast
Lääkärilehti Podcast: Vaikea astma

Keuhkopodcastissa kysytään muun muassa mitä tehdä, kun astman tavanomaiset hoitokeinot eivät riitä?

Ajassa
Intian variantti leviää nopeasti Keski-Pohjanmaalla

Soite siirtyi pikavauhtia Euroopan parhaasta koronatilanteesta leviämisvaiheeseen.

Ajassa
Lääkäriopiskelijoiden motivaatio laski Helsingissä

Erityisesti laskua näkyi ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoilla.

Ajassa
Sote-alan työväkivaltaa on mahdollista hallita nykyistä paremmin

Suuri osa työpaikoilla sattuneista väkivalta- ja uhkatilanteista ei johda konkreettisiin turvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin.