Ajan­kohtai­sta 36/1996 vsk 51 s. 3881

Kirurgiyhdistys vietti julkaisunsa merkkipäivää

Suomen Kirurgiyhdistyksen julkaisema Annales Chirurgiae et Gynaecologia tuli tänä vuonna ilmestyneeksi 50 vuotta.

Julkaisun perusti vuonna 1946 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim nimellä Annales Chirurgiae et Gynaecologiae Fenniae. Ensimmäinen päätoimittaja oli professori P.E.A. Nylander ja apulaispäätoimittaja professori K.E. Kallio.

Nykyisen nimensä lehti sai vuonna 1976, jolloin Duodecim-seura perusti sille kansainvälisen toimituskunnan sekä artikkelien referointia varten kansainvälisen toimitusneuvoston. Lehti tuli myös mukaan lääketieteen kansainvälisiin kirjallisuushakemistoihin.

Kirurgiyhdistys aloitti lehden julkaisijana vuonna 1989, sen jälkeen kun Duodecim-seura oli päättänyt sen lakkauttamisesta. Päätoimittajaksi valittiin professori Juha Niinikoski, joka edelleen hoitaa tehtävää. Myös tuolloin valittu toimituskunta on vain pienin muutoksin pysynyt samana. Pian 50-vuotisjuhlien jälkeen toimituskunta kohtasi raskaan menetyksen jäsenensä ja lehden edellisen päätoimittajan, Matti Lempisen poismenon vuoksi.

Satavuotiskautensa jälkipuoliskon aloittava lehti on mm. arvostettu väitöskirjafoorumi. Vuodessa julkaistaan neljä numeroa ja lisäksi supplementteina väitöskirjoja. Kerran vuodessa julkaistaan erikoisnumero, joka sisältää alan huippuasiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita. Tämän vuoden erikoisnumero 2/96 käsitteli olkanivelen kirurgiaa. Lehti on mukana kansainvälisissä kirjallisuushakujärjestelmissä, ja sen artikkelit joutuvat läpäisemään kansainvälisen toimitusneuvoston tiheän seulan: tarjotuista artikkeleista on hylätty noin kolmasosa.

Lehti on osa suomalaisen kirurgian profiilia, Juha Niinikoski to-teaa, ja mainostulojensa ansiosta yksi Suomen Kirurgiyhdistyksen taloudellisista peruspilareista.

Lue myös

Kaksi ilmoittajaa, Instrumentarium ja Orion on rahoittanut 50-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistun näköispainoksen Annales Chirurgiae et Gynaecologiae Fenniaen ensimmäisestä numerosta. Ranskan-, saksan- ja englanninkielisessä lehdessä oli ensimmäisenä professori A.R. Klossnerin artikkeli Ein mit Penicillin behandelter Fall von Noma der Wange. Penisilliinihoito oli tuolloin lääketieteen uusia huippusaavutuksia. Annales Chirurgiae et Gynaecologiaessa terveydenhuollolle ja potilaille merkittävää uutta hoitomenetelmää käsittelee lehden vuoden artikkelina palkittu J. Ovaskan ja työtovereiden Laparoscopic Cholecystectomy - The Finnish Experience. Heidän tutkimusaineistossaan on ollut yli 5 700 videoavusteisesti leikattua sappipotilasta vuosilta 1992-94.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030