Ajan­kohtai­sta 11/1996 vsk 51 s. 1207

Kolmiulotteinen kuvantaminen ja pikamallit suu- ja leukakirurgian uutta huipputekniikkaa

Uusinta huutoa leuka- ja kasvoluuston korjausleikkausten suunnittelussa ja apuvälineiden valmistuksessa ovat kolmiulotteinen tietokonetomografia ja alun perin teollisuudelle prototyyppien valmistukseen kehitetty pikamallitekniikka. Tietokoneohjelman muodostama kolmiulotteinen rekonstruktiokuva antaa hyvän yleiskuvan kasvojen ja kallon luuston rakenteesta ja anatomisista poikkeavuuksista monimutkaisten leikkausten suunnittelun pohjaksi, mutta se ei korvaa perinteistä röntgenkuvausta esimerkiksi pienten murtumien diagnostiikassa. La-serstereolitografiaan perustuvalla pikamallitekniikalla voidaan puolestaan valmistaa tietokonetomografiakuvan perusteella tietokoneohjelman suunnittelema kappale lasersäteiden avulla nestemäisestä valokovetteisesta muovista. Myös magneettikuvan käyttöä pikamallin pohjana on kokeiltu.

Uutta huipputekniikkaa esitteli valtakunnallisessa Hammaslääketiedetapahtumassa erikoishammaslääkäri, LL Hannu Pernu OYS:n hammas- ja suusairauksien poliklinikasta. Suomen ensimmäinen stereolitografialaitteisto hankittiin Oulun teknilliseen oppilaitokseen vuonna 1993. OYS:n radiologian osaston ja teknillisen oppilaitoksen välille on luotu verkkoyhteys kuvadatan välittämiseksi stereolitografialaitteelle, joka valmistaa kuvan perusteella tarkan muovimallin. OYS:n hammas- ja suusairauksien klinikka on kokeillut menetelmää yksilöllisen titaanisen endoproteesin valmistuksessa siten, että kasvodefektikuvasta valmistettua muovimallia on käytetty titaaniproteesin valuaihiona.

Suomen Hammaslääkäriseuran järjestämä valtakunnallinen Hammaslääketiedetapahtuma järjestettiin maaliskuussa Finlandia-talossa Helsingissä. Seuran puheenjohtaja professori Jorma Tenovuo totesi, että tapahtuman aiheissa näkyi hammaslääketieteen ja lääketieteen lähentyminen. Yhteistyöalueita on mm. uniapnean hoito. Siihen on haettu apua oikomishoidosta ja tavallisesti purennan korjaamiseksi tehtävistä leuan luuston leikkauksista, joilla saadaan myös ylähengitystiet väljenemään.

Lue myös

Yhteistä aihepiiriä edusti myös laaja-alainen luentosarja kasvojen ja suun alueen kiputiloista. Yhtenä pään alueen kipuoireen syynä pidetään purentaelimen toimintahäiriötä, joskin hammaslääkärien käsitykset sen merkityksestä vaihtelevat suurestikin. Apulaisprofessori Pentti Kirveskari Turun yliopiston hammaslääketieteen laitokselta totesi, että tutkimustuloksia purentaelimen toiminnan korjaamisen tehosta mm. päänsärkypotilaiden hoidossa on saatu myös Suomessa. Purentaelimen toimintahäiriön oireita voivat olla hampaiden kuormituksesta johtuvat kulumisvauriot, leukanivelen oireet, kuten naksahtelu ja pahimmillaan leukalukko, sekä lihasjännitysoireet. Myös korvalääkärin saattaa olla syytä lähettää potilaansa hammaslääkärille, jos korvien soimiselle, tukkoisuudelle ja jopa korvakivulle ei löydy syytä, sillä purentalihaksia ja leukaniveliä on epäilty näidenkin oireiden aiheuttajiksi. Hammaslääkärin hoito tähtää purentaelimen toiminnallisen kuormituksen vä-hentämiseen esimerkiksi purentakiskon avulla, hionnalla tai oikomishoidolla.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030