1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Koronaepidemia hiipuu tasaisesti
Ajan­kohtai­sta

Koronaepidemia hiipuu tasaisesti

Uusien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna oli 5 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Koronaepidemia hiipuu tasaisesti Kuva 1 / 1 Kuva: ADOBE/AOP

Koronaepidemia näyttää jatkavan hiipumistaan, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista.

Osastohoidossa ja tehohoidossa olevien potilaiden määrä on vähentynyt viimeisen kymmenen päivän aikana tasaisesti. Osastohoidossa oli eilen 87 potilasta, kun 10 päivää aiemmin potilaita oli 110.

Tehohoidossa oli 10 päivää sitten 33 potilasta. Eilen tehohoitoa vaativia potilaita oli 19.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa 307 ihmistä. Määrä kasvoi sunnuntaina yhdellä. Viime viikon torstain ja lauantaina välisenä aikana virukseen ei kuollut Suomessa yhtään potilasta.

Tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson aikana (15–21.5) todettiin 251 uutta tautitapausta. Edellisellä seurantajaksolla viikkoa aiemmin tartuntatapauksia oli 442. Uusien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna oli 5 koronatapausta 100 000 asukasta kohden.

Suomessa on testattu tähän mennessä yli 166 900 koronavirusnäytettä. Ilmoitettuja tapauksia on 6 579, joista parantuneita arvioidaan olevan noin 4 800. Arvio on päivitetty viime viikon keskiviikkona.

THL:n mukaan viikoittain tartuntatautirekisteriin ilmoitettavat keskimääräiset tapausmäärät ovat laskeneet selvästi jo yli kuukauden ajan.

Tehohoitoon päätyvillä yleensä pitkäaikaissairaus

Yli 60 prosentilla tehohoitoon joutuvilla potilailla on ollut taustalla jokin pitkäaikaissairaus. Yleisimmät pitkäaikaissairaudet näillä potilailla ovat diabetes (21 %) ja krooninen keuhkosairaus (19 %).

Lue myös

Kuopion yliopistollisen sairaalan johtaman kansallisen tehohoidon koordinoiman toimiston tilanneraportti viime viikolta (20.5) kertoo, että koronapotilaista tehohoitoon joutuneista on miehiä 69 prosenttia.

54 prosenttia tehohoitopotilaista on ollut alle 60-vuotiaita.

Kuolleiden sukupuolijakauma on tasainen

Tautiin kuolleista 285 on saatavilla tarkempia tietoja. Heistä 47 prosenttia on miehiä, naisia loput.

Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

Menehtyneistä 19 prosenttia on ollut erikoissairaanhoidossa, 33 prosenttia perusterveydenhuollon yksikössä ja 46 prosenttia sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa yksikössä. Kaksi prosenttia on menehtynyt tautiin kotona tai muualla.

Kuolleista yli 90 prosentilla oli yksi tai useita pitkäaikaissairauksia. THL:n mukaan koronavirusepidemia ei ole lisännyt kokonaiskuolleisuutta Suomessa.

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.