Lehti 11: Ajan­kohtai­sta 11/1994 vsk 49 s. 1180

Kuluttajat tyytyväisiä terveyspalveluihin

Valtaosa terveydenhuollon asiakkaista on tyytyväisiä saamaansa palveluun, pitää henkilökuntaa kohteliaana ja kokee saaneensa riittävästi tietoa, ilmenee Kuluttajaliiton tuoreesta tutkimuksesta. Kuluttajaliiton loka-marraskuussa -93 tekemään terveyspalvelukyselyyn vastasi runsaat 1 000 henkilöä, joista 84 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä käyntiinsä.

Miehet ja yli 50-vuotiaat henkilöt olivat muita tyytyväisempiä terveydenhuollon toimintaan. Yksityisten palvelujen käyttäjistä 93 % ja julkisten palvelujen käyttäjistä 78 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä käyntiinsä.

Terveystoimen henkilökunta sai runsaasti kiitosta kyselyssä ja heidän koettiin kohtelevan kävijöitä ammattitaitoisesti ja kohteliaasti. Yhdeksän vastaajaa kymmenestä katsoi, että lääkärit, hoitajat ja muu henkilöstö oli kohdellut heitä kohteliaasti tai erittäin kohteliaasti.

Asiakkaista 48 % piti lääkäreitä erittäin ammattitaitoisina, 43 % ammattitaitoisina ja 6 % melko ammattitaitoisina. Hoitajien ammattitaidosta annettiin lähes yhtä hyvät arviot, sen sijaan muulle henkilökunnalle jonkin verran alemmat. Yksityisten palvelujen käyttäjät pitivät lääkäreitä ja muuta henkilökuntaa useammin erittäin ammattitaitoisena kuin julkisten palvelujen käyttäjät.

Kahdeksan kymmenestä vastaajasta koki saaneensa riittävästi tietoa sairaudestaan. Erityisesti hoitajat olivat kyenneet tyydyttämään potilaiden tiedon tarpeen.

Lue myös

Kuluttajaliiton kyselyyn vastanneista 72 % katsoi, että terveyspalvelujen tulee olla osittain yhteiskunnan tukemia. 24 % kannatti kokonaan julkisin varoin tuotettuja palveluja ja 4 % oli täysin yksityisten palvelujen kannalla. Kaksi kolmannesta vastaajista kannatti terveyspalvelujen hinnoittelun porrastamista asiakkaan maksukyvyn mukaan, lähes yhtä moni toimenpiteiden mukaan.

Täysin maksuttomina halutaan pitää neuvolat ja kouluterveydenhuolto sekä terveyden-/sairaanhoitajan palvelut. Asiakkaan kokonaan itse maksettavia voisivat olla ravitsemusterapeutin ja erikoislääkärin palvelut, nekin vain joka kymmenennen vastaajan mielestä.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030