Ajan­kohtai­sta 14/1996 vsk 51 s. 1577

Kunnille korvausta ulkokuntalaisten avosairaanhoidosta

Vieraspaikkakuntalaisten tarvitsemat kiireelliset avosairaanhoidon palvelut pitäisi voida laskuttaa heidän kotikunniltaan, katsoo sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä, joka selvitti vieraspaikkakuntalaisten ja ulkomailla asuvien potilaiden sairaanhoitokustannusten tasaamista. Muutos helpottaisi turistien ja loma-asukkaiden palvelujen järjestämistä. Sairaalahoidossa ehdotettu laskutuskäytäntö jo toimii, ja ehdotetun muutoksen valmistelu aloitetaan ministeri Terttu Huttu-Juntusen mukaan pikaisesti.

Avosairaanhoidon potilaista on vieraspaikkakuntalaisia runsaasti pääkaupunkiseudulla, Lapin ja Kainuun suosituissa matkailukunnissa sekä kesämökkikunnissa. Terveyskeskuksen potilaista voi olla jopa viidesosa vieraspaikkakuntalaisia tai ulkomaalaisia.

Lue myös

Työryhmä ehdottaa myös, että ETA-maiden kansalaisten hoitokustannukset katettaisiin valtion varoista, samoin hoitokustannukset niissä tapauksissa, joissa potilaan kotimaa on tehnyt Suomen kanssa sairaanhoitosopimuksen. Tällainen sopimus on Australian, Unkarin ja Quebecin kanssa. Muiden ulkomaalaisten hoitokustannukset tasattaisiin sairaanhoitopiirissä.

Ulkomaalaisten sairaanhoitokustannusten korvaus aiheuttaisi vuosittain noin 15-20 miljoonan markan kustannukset. Valtiovarainministeriön ja Kelan edustajat työryhmässä jättivät ehdotukseen eriävän mielipiteen.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030