1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Kuntaliitolta suositus laadunhallinnasta
Ajan­kohtai­sta 16/1998 vsk 53 s. 1944

Kuntaliitolta suositus laadunhallinnasta

Kuntaliitossa on valmistunut kunnallisten terveyspalvelujen laatua koskeva suositus. Sillä yritetään konkretisoida, mitä viime vuonna alkaneen julkisten palvelujen laatustrategiaprojektin periaatteet merkitsevät käytännön potilastyössä.

Jotta laatutyössä keskusteltaisiin yhtenäisin käsittein, suosituksessa kehotetaan soveltamaan kansainvälistä laadunhallinnan sanastoa. Tässä ISO 8402 -sanastossa määritellään kaikki keskeiset laadunhallinnan käsitteet.

Terveyspalvelujen laadukkaan toiminnan todetaan perustuvan asiakkaan tarpeiden täyttämiseen. Tärkein asiakas on potilas, mutta asiakas on myös kunta tai organisaation sisäinen asiakas.

Laadun hallinnan ja kehittämisen pohjana on prosessien kuvaaminen ja niiden tulosten sekä toteutumisen arviointi. Terveydenhuollon keskeisiä prosesseja ovat potilaan tutkimus ja hoito, mutta myös kuntoutus, ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen. Suositus painottaa prosessin kuvaamisen tärkeyttä. Sen tarkoituksena on varmistaa, että esimerkiksi potilaan hoito toteutuu halutulla tavalla, "ei dokumentoida kliinisen osaamisen itsestäänselvyyksiä".

Lue myös

Prosessien hallinnan ja kehittämisen perustana on tuloksellisuuden ja tehokkuuden systemaattinen ja jatkuva arviointi. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan eri tavoin, kuten hankkimalla palautetta asiakkailta ja mittaamalla hoidon kliinistä laatua ja tehoa. Tässä yhteydessä suositus muistuttaa myös terveydenhuollossa käytettävien laitteiden kalibroinnista. Käytäntö on osoittanut, että laitteiden mittaustarkkuudessa voi olla paljonkin toivomisen varaa. Prosessien laadun kehittämisen lähtökohtana on vaihtelun tunnistaminen, koska vasta sen jälkeen vaihtelua voidaan pienentää.

Laadunhallintaan sovelletaan suosituksen mukaan ISO 9000 -standardeja ja laatupalkintokriteerejä. Kuntaliiton arvion mukaan ne mm. painottavat prosessien hallintaa ja dokumentointia enemmän kuin esimerkiksi Suomen Terveystutkimuksen käyttämä Kings Fund -tyyppinen auditointi.

Kunnallisen terveydenhuollon pätevyyden toteaa suosituksen mukaan Mittatekniikan keskus, joka tällaisessa akkreditointitoiminnassa käyttää nimeä FINAS (Finnish Acreditation Service).

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.