1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Lääkäreiden työtä tuetaan ohjauksella
Ajan­kohtai­sta 47/2019 vsk 74 s. 2710 - 2711

Lääkäreiden työtä tuetaan ohjauksella

Uusi kouluttaja helpottaa nuorten lääkäreiden työn alkua Turun terveys­keskuksessa.

Lääkäreiden työtä tuetaan ohjauksella Kuva 1 / 1 Kuva: Vesa-Matti Väärä

Turun kaupungin terveyskeskukseen palkattiin vuosi sitten kokenut lääkärikouluttaja, lastenlääkäri Aino Ruohola. Hän huolehtii nuorten lääkäreiden ohjauksesta ja toimipaikkakoulutuksesta.

Vastavalmistuneiden lääkäreiden kanssa käsitellään muun muassa työn hallintaan liittyviä asioita, kuten sitä, miten työtä tehdään sekä miten opittuja tietoja ja taitoja sovelletaan.

Vuoden aikana Ruohola on luonut toimintatapoja henkilökohtaiseen ohjaukseen ja ryhmätyöskentelyyn yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille ja niin sanotuille YEK-lääkäreille, jotka toimivat vähintään yhdeksän kuukautta terveyskeskuksessa.

– Toimintatapojen tarkoituksena on tukea koulutuksessa olevien lääkäreiden ammatillista kehittymistä ja arkista potilastyötä.

Erityisen paljon Turun terveyskeskuksessa puhutaan työn kuormituksesta ja stressinhallinnasta. Miten lääkärit pystyvät selviämään haastavista tilanteista ja kehittämään samalla vahvuuksiaan?

Jokaisen lääkärin kanssa Ruohola miettii vahvuuksia ja työtä motivoivia tekijöitä sekä kehittämiskohteita. Tavoitteet asetetaan järkevälle tasolle, jotta niiden saavuttaminen on mahdollista. Tärkein tavoite on hyvä potilastyö.

Oikeilla jäljillä

Vuoden aikana tehdyn työn merkitys on tullut esille lääkärien spontaaneissa kommenteissa, kuten "ennen olin pelkästään töissä, nykyään olen myös koulutuksessa".

Lue myös

– Vastavalmistuneet kokevat erityisesti henkilökohtaiset tapaamiset tärkeiksi. On tärkeää, että tukea on saatavilla eivätkä he tunne olevansa yksin, Ruohola kertoo.

Ruoholan mukaan vastavalmistuneille terveyskeskusjakson pitää olla myönteinen ja osaamista kehittävä. Lääkäreiden on hyvä nähdä omaa osaamistaan, ei pelkästään sitä, mitä pitää oppia lisää.

– Se palkitsee ja antaa pohjan kehittymiselle. Työ ei saa olla päivästä päivään selviämistä. On tärkeää, että työn ilo säilyy, siten potilaat saavat hyvää hoitoa.

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.