Ajan­kohtai­sta 30/1994 vsk 49 s. 3065

Lääkäreille virkoja perusterveyden-huollon lisäkoulutukseen

Lääkärien perusterveydenhuollon lisäkoulutusta varten tarvittavia uusia työtilaisuuksia varten on vuoden 1995 valtion budjettiin esitetty yhteensä 32 miljoonaa markkaa. Jos eduskunta vahvistaa esityksen, voidaan ensi vuonna perustaa 450 lääkärinvirkaa, joita tuetaan 6 000 markan valtionavulla kuukaudessa.

Uuden ammatinharjoittamislain mukaan ensi vuoden alusta lähtien valmistuvien lääketieteen lisensiaattien on suoritettava kaksivuotinen perusterveydenhuollon lisäkoulutus saadakseen oikeuden harjoittaa itsenäisesti ammattiaan. Lääkäriliitto on toistuvasti muistuttanut, ettei palvelun suorittaminen nykyisessä työllisyystilanteessa ole mahdollista, ellei sitä varten perusteta uusia virkoja. Valtiovalta on kuullut liiton vetoomuksen - nyt vedotaan kuntiin, jotta tarvittavat työtilaisuudet luotaisiin.

Lääkäriliitto on syyskuun loppupuolella lähettänyt johtaville lääkäreille kirjeen, jossa heitä pyydetään huolehtimaan siitä, että kuntien ensi vuoden budjetteja käsiteltäessä varaudutaan uusien lääkärin virkojen tai toimien perustamiseen. Perusterveydenhuollon lisäkoulutusta suorittavat ovat laillistettuja lääkäreitä eli päteviä toimimaan kaikissa normaaleissa lääkärintehtävissä. Kunnan muita lääkärinvirkoja ei saa kuitenkaan korvata uusilla valtionapuviroilla.

Valtionapua on tarkoitus maksaa terveyskeskusta tai sairaanhoitopiiriä ylläpitäville kunnille ja kuntayhtymille. Niiden tulee ilmoittaa puolivuosittain lääninhallitukselle koulutuksessa olleet lääkärit ja koulutuskuukausien lukumäärät. Lääninhallitus suorittaa puolivuosittain valtionavustuksen kunnalle tai kuntayhtymälle.

Perusterveudenhuollon lisäkoulutuksessa olevien lääkärien palkkatasosta sovitaan Lääkäriliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen välisissä neuvotteluissa kuluvan syksyn aikana. Vuosittain valmistuu noin 500 lääketieteen lisensiaattia, joten kaksivuotista palvelua varten tarvittaisiin kaikkiaan uutta 1 000 työtilaisuutta. (Marit Henriksson)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030