Ajan­kohtai­sta

Lääkäri tienaa eniten yksityissektorilla

Lääkärin säännöllisen työajan mediaanipalkka on 6725 euroa kuukaudessa.

Heli Väyrynen
Kuvituskuva 1
ADOBE/AOP

Lääkäriliiton verkkosivuille on päivitetty uusimmat tiedot lääkärien palkoista.

Liiton tilastot kertovat, että lääkärien säännöllisen työajan mediaanipalkka oli viime vuoden lopulla noin 6725 euroa kuukaudessa.

Korkein palkkataso oli yksityisellä sektorilla (noin 8750 euroa) ja matalin yliopistolla (5930 euroa).

Kuntasektorin lääkäreiden säännöllisen työajan mediaanipalkka oli noin 6530 euroa ja valtiolla noin 6980 euroa kuukaudessa.

Lääkärien työnkuvissa eri sektoreilla on merkittäviä eroja. Esimerkiksi sairaaloiden lääkäreistä noin 70 prosenttia päivystää, kun taas yksityisellä sektorilla ei juurikaan päivystetä.

Säännöllisen työajan ansiot nousivat vähemmän

Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorin lääkäreiden kokonaisansiot ovat nousseet vuodessa enemmän kuin säännöllisen työajan ansiot.

Kokonaisansiot nousivat 2,3 prosenttia vuodessa, säännöllisen työajan ansiot noin prosentin. Koko kuntasektorilla kokonaisansiot nousivat keskimäärin 1,7 prosenttia ja säännöllisen työajan ansiot noin 2 prosenttia.

– Tämä saattaisi viitata siihen, että koronan hoito on ehkä lisännyt lääkärien lisä- ja ylitöitä tietyissä tehtävissä vuoden 2019 lopusta, kertoo Lääkäriliiton tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä.

Kokonaisansiot kasvoivat 18 prosenttia 10 vuodessa

Lääkärien palkkakehitys on pidemmällä aikavälillä ollut samaa luokkaa kuin palkansaajilla keskimäärin.

– Sopimuskorotukset ovat noudatelleet työmarkkinoiden yleistä linjaa. Ylipäätään palkankorotukset ovat olleet maltillisia viime vuosina, Vänskä jatkaa.

Lääkärien kokonaisansiot ovat nousseet kymmenessä vuodessa noin 18 prosenttia.

Säännöllisen työajan ansiokehitys on maltillisempaa, keskimäärin noin 14 prosenttia.

Ansiokehityksessä eroja lääkäriryhmien välillä

Lääkärikunnassa on käynnissä ikärakenteen muutos, mikä heijastuu palkkatilastoihin. Valmistuvien ikäluokat ovat suuria, ja kokenutta lääkärikuntaa poistuu kunnallisilta työmarkkinoilta yhä enemmän.

Ansiokehityksessä on havaittavissa eroja lääkäriryhmien välillä. Erikoistuvien lääkärien säännöllisen työajan ansiot ovat nousseet noin 20 prosenttia vuodesta 2010, mutta erikoislääkäreillä ja osastonylilääkäreillä nousu on ollut vain 12–13 prosenttia.

– Erikoislääkärien palkkakehitykseen panostettiinkin viime sopimuskierroksella.

Tiedot eivät sisällä uusimpia korotuksia

Tuoreimmat palkkatiedot perustuvat vuoden 2020 lopun tilanteeseen, eli ne eivät sisällä sen jälkeen tulleita korotuksia.

Lue myös

Huhtikuussa kuntasektorin lääkärien palkkoja nostettiin yhden prosentin yleiskorotuksella. Terveyskeskuksissa vastaavalla osuudella korotettiin myös suoritepalkkioita. Huhtikuun alusta jaossa oli 0,8 prosentin suuruinen paikallinen erä, joka nostaa erityisesti kokeneempien erikoislääkärien palkkatasoa.

– Pääsääntöisesti paikallisen erän kohdentamista koskevat neuvottelut on käyty ja ratkaisut tehty, mutta paikoin neuvottelut ovat vielä kesken, Vänskä kertoo.

Korotukset tulevat takautuvasti maksuun, kun on sovittu, keille ja paljonko on tulossa.

Lääkärisopimuksen työaikamääräyksiin tehtiin viime kierroksella muutoksia, jotka heijastuvat muun muassa päivystysjärjestelyihin. Näiden vaikutukset eivät vielä juuri näy viime vuoden palkkatiedoissa.

– Seuraavalla neuvottelukierroksella lääkärien palkkausjärjestelmän kehittämistä jatketaan.

Lääkäriliitto käyttää tietoja neuvottelutoiminnan tukena ja yksittäisten jäsenten palkkaneuvonnassa.

Kirjoittajat

Heli Väyrynen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030