1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Lääkäri viettää koronakesän lomansa pätkissä
Ajan­kohtai­sta 23/2020 vsk 75 s. 1408 - 1410

Lääkäri viettää koronakesän lomansa pätkissä

Lopullisesti lomien kohtalo ratkeaa, kun nähdään miten epidemia etenee.

Lääkäri viettää koronakesän lomansa pätkissä Kuva 1 / 2 Kuva: Adobe/AOP
   

Aiempaa useampi lääkäri joutuu tänä kesänä tyytymään siihen, että kesäloma pätkitään kahteen tai jopa kolmeen jaksoon. Erityisesti tämä koskee niitä erikoisaloja, jotka ovat koronapotilaiden hoidon etulinjassa.

Monessa paikassa lomat on suunniteltu lähes tavalliseen tapaan, mutta vain osa lomista on vahvistettu.

”Nyt käytetään ­koronakeppihevosta siihen, että annetaan vain kolmen viikon ­lomia.”

Risto Avela

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä yksiköt ja toiminnot on jaettu lomien suhteen kahteen ryhmään sen mukaan, miten koronaepidemia niiden toimintaan vaikuttaa.

– Esimerkiksi anestesialääkärit, infektiolääkärit, akuuttilääkärit ja sisätautilääkärit kuuluvat siihen ryhmään, joka on välttämätön koronavalmiuden ylläpidon kannalta. Heille on lomat suunniteltu KVTES:n mukaisesti, mutta vahvistettu vain kymmenen päivän yhtäjaksoinen loma, kertoo pääluottamusmies Jaana Pikkupeura.

– Kun nähdään miten epidemia etenee, lomia vahvistetaan enemmän.

Alkuun Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ohjeistus siitä, että lomia vahvistetaan vain kymmenen päivän verran, koski koko henkilöstöä. Kun epidemiatilanne rauhoittui, ohjetta tarkistettiin.

Syksyn kaaos hirvittää

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa jopa neljän viikon yhtäjaksoiset kesälomat onnistuvat niillä klinikoilla, joissa lääkärit eivät ole etulinjassa koronaepidemian hoidossa. Sen sijaan esimerkiksi sisätautien ja anestesian alalla lomat on pätkitty kahteen kahden viikon jaksoon, joista toinen voi olla kahdessa osassa.

Pääluottamusmies Miia Hyytinen-Oinas kertoo, että tämä ei ole sujunut kokonaan ilman vastalauseita, mutta asiat on kuitenkin saatu keskusteltua ja sovittua.

– Tämä on hyväksytty, koska emme tiedä, miten epidemia etenee nyt, kun rajoituksia löysätään ja ihmiset rupeavat liikkumaan enemmän, Hyytinen-Oinas sanoo.

Tällä hetkellä koronatilanne Keski-Pohjanmaalla on rauhallinen.

– Syksyä pelätään: millainen kaaos silloin on jo ihan normaalipotilaiden osalta ja siksi, ettei lomia ole hirveästi pidetty?

Pohjois-Karjalan Siun sotessa kesälomat voidaan näillä näkymin pitää lähes normaalisti.

– Epidemiatilanne on meillä äärimmäisen rauhallinen, viikkoihin ei ole havaittu yhtään koronatapausta, kertoo pääluottamusmies Lasse Nieminen.

Keskussairaalassa lomat on pääosin jo vahvistettu. Pienillä terveysasemilla, joilla on käytössä tavallista enemmän henkilöstöä vaativa epidemiamalli, on pisimpiä lomia lyhennetty viidestä neljään viikkoon.

Työnantajan pitäisi perustella

Myös HUS:ssa kesälomien tilanne vaihtelee toimialoittain.

– Osalla koronapotilaiden hoitoon liittyvistä toimialoista on ohjeistus, että lomia myönnetään kolme viikkoa yhtäjaksoisesti ja yksi viikko eri aikaan. Joissain paikoissa voi suunnitella neljä viikkoa lomaa, mutta jos koronatilanne on huono, niin kutsutaan töihin kolmen viikon jälkeen, kertoo HUS:n lääkärien varapääluottamusmies Kirsi Laasila.

HUS:ssa kesälomiin vaikuttaa myös Apotin käyttöönotto, jonka takia syksyllä on todennäköisesti edessä lomakielto. Siksi kesälomia ei oikein voi siirtää syksyynkään.

HUS:n lääkärien pääluottamusmies Risto Avelan mielestä työnantajan pitäisi perustella joko koronatilanteella tai muulla syyllä, miksi neljän viikon kesäloma ei onnistu.

– Nyt käytetään koronakeppihevosta siihen, että annetaan vain kolmen viikon lomia, Avela sanoo.

Hän muistuttaa, että lääkärit ovat viranhaltijoita, jotka voidaan kutsua lomalta töihin ilman poikkeuslakiakin.

Tätä tapahtuu myös normaalitilanteessa, jos yksikössä tulee vaikkapa pidempiä sairauslomia.

– Minun mielestäni olisi parempi, että lääkärien lomat vahvistettaisiin korona-aikanakin normaalisti 4–5 viikon pituisina. Jos koronatilanne pahenee, niin kutsuttaisiin tarvittaessa ihmiset takaisin töihin, Avela sanoo.

Lue myös

Lähtökohtana lomien yhtäjaksoisuus ja kuukauden ilmoitusaika

Jos työnantaja joutuu laajasti poikkeamaan normaalista lomia myöntäessään, se olisi syytä käydä läpi luottamusmiehen kanssa, toteaa Lääkäriliiton lakimies Heli Hartman-Mattila.

– Työnantajan pitää perustella, miksi lomia ei voida antaa yhdenjaksoisena tai miksi niistä ilmoitetaan kuukautta lyhyemmällä aikavälillä.

KVTES:n mukaan loma voidaan ilmoittaa kaksi viikkoa ennen sen alkamista vain silloin, jos kuukauden ilmoitusaika ei ole mahdollista. Yhdenjaksoisuudesta taas voidaan poiketa antamalla vain 10 päivää yhtäjaksoisena ja muu osissa, jos se työn käynnissä pitämiseksi on välttämätöntä.

– Useassa paikassa on annettu kesälomakaudelle 3 + 1 viikkoa. KVTES:n mukaan kuitenkin 65 prosenttia loman kokonaismäärästä on annettava kesälomakaudella. Pitkälomalaisille (38 päivää) se tarkoittaa viittä viikkoa.

Valmiuslain soveltamisasetuksen perusteella loman ilmoitusajankohdasta voi poiketa ja loman voi siirtää tai keskeyttää. Tämän pitää olla välttämätöntä koronatilanteen hoitamiseksi.

– Meillä on tietoa siitä, että valmiuslakia on käytetty laveammin. Näihin on puututtu ja puututaan myös lomien osalta, jos syytä on, Hartman-Mattila sanoo.

Viimeisin soveltamisasetus on tätä kirjoitettaessa yhä eduskuntakäsittelyssä.

Kirjoittajat
Anne Seppänen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
KKV esittää Mehiläisen ja Pihlajalinnan yrityskaupan kieltämistä

Markkinaoikeuden on annettava ratkaisunsa kolmen kuukauden kuluessa.

Ajassa
Vauvojen imetys on yleistynyt

Lähes kaikki vauvat saavat äidinmaitoa ainakin jonkin verran.

Ajassa
Lonkkamurtuman leikkaus 12 tunnin kuluessa vähentää kuolleisuutta

Suomessa hoidetaan leikkauksella vuosittain noin 6 000 lonkkamurtumaa.

Ajassa
Miten palveluita saa tuottaa? Sote-lausunnoissa toivottiin pelivaraa

Pohjoiseen tarvitaan kunnon tietoliikenneyhteydet, jos digitalisaatiolla halutaan tukea uudistusta.

Ajassa
Macchiarini saa sittenkin syytteen

Esiin on tullut uusia todisteita.