1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Lääkärilehti uudistui – anna palautetta
Ajan­kohtai­sta

Lääkärilehti uudistui – anna palautetta

Tänään ilmestyvä painettu Lääkärilehti on osin uudistunut.

Lääkärilehti uudistui – anna palautetta Kuva 1 / 1

Suurimmat muutokset on kokenut Työssä-osio. Sen ulkoasu on erotettu tiedeartikkeleista. Sisällössä tavoite on lisätä kliiniseen työhön liittyviä aiheita. Pääosassa ovat lääkärien kirjoittamat asiantuntija-artikkelit, kuten ennenkin.

Tieteessä-osiossa uudistuu alun Lääketieteen maailmasta - palsta. Sivumäärä on kasvatettu ja ajankohtaisuutta lisätään nostamalla mukaan lyhyitä uutisia verkosta. Tiedeartikkeleihin tuodaan uusi tyyppi nimeltään Raportti. Siinä voidaan esitellä suppeita tutkimuksia ja selvityksiä, jotka eivät esimerkiksi aineiston pienuuden vuoksi täytä alkuperäistutkimuksen kriteereitä.

Tieteessä-osion kaikki artikkelit vertaisarvioidaan.

Lue myös

Maailmassa-osio pureutuu aiempaa enemmän lääkäreiden elämään työn ulkopuolella.

Toimitus toivoo uudistuksesta palautetta. Voit lähettää sitä osoitteeseen laakarilehti@laakarilehti.fi tai osallistua keskusteluun artikkelin alla.

Kirjoittajat
Lääkärilehti

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Eteisvärinän katetriablaation kysyntä kasvaa

Potilasvalinta olisi tärkeää saada tarkemmaksi.

Ajassa
Tietojärjestelmät eivät saa estää yhteyden saamista terveydenhuoltoon

Helsingin on kyettävä täyttämään lainmukaiset velvoitteet tietojärjestelmien ongelmista huolimatta, katsoo apulaisoikeuskanslerin sijainen.

Tieteessä
Idiopaattista keuhkofibroosia sairastavien elämänlaatu paremmaksi

Potilaille pitäisi tehdä säännöllisiä oirekyselyjä ja heidän tulisi päästä ajoissa palliatiivisen hoidon piiriin, osoittaa väitöstutkimus.

Ajassa
Psykoosi pääsi laaturekisterihankkeen pilotiksi

THL:n kansallisen laaturekisterihankkeen pilottia koordinoi psykiatri Jukka Kärkkäinen.

Ajassa
Satapsykiatria aloittaa lääkäreiden verkkokoulutuksen

Satapsykiatrian akatemia tuottaa verkkokoulutuksia psykiatrian alalta Satapsykiatrian ja Satakunnan alueen lääkäreiden tarpeisiin.

Tieteessä
Tiatsidit suojaavat Alzheimerin tautia sairastavia murtumilta

Murtumien riski väheni vain yli kolme vuotta jatkuneessa käytössä, selviää tutkimuksesta.