Ajan­kohtai­sta 36/1995 vsk 50 s. 3960

Lääkärilehti vaihtaa kirjapainoa

Yli 10 vuotta kestänyt hyvä yhteistyö Forssan Kirjapainon kanssa päättyy tällä erää. Vuoden 1996 alusta Lääkärilehti painatetaan Tampereella Uudessa Kivipainossa.

Syyt kirjapainon vaihtoon ovat teknis-taloudellisia. Lehden painos ja laajuus ovat kasvaneet tasaisesti - tänä vuonna ylitetään 4 000 sivun raja. Volyymin kasvun myötä painaminen arkkikoneen sijasta rotaatiolla on tullut edullisemmaksi. Rotaatiopainaminen mahdollistaa myös lehden painopaperin keventämisen, mikä pienentää jakelukuluja.

Toimitus uskoo, että kirjapainon vaihtaminen ei aiheuta häiriöitä lehden ilmestymiseen.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030