1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Lääkäriliitto: COVID-19-taudin rokotusjärjestys jätettävä asiantuntijoiden päätettäväksi
Ajan­kohtai­sta

Lääkäriliitto: COVID-19-taudin rokotusjärjestys jätettävä asiantuntijoiden päätettäväksi

Rokottaminen tulee jatkossakin toteuttaa siten, että yhdenvertaisuus toteutuu ja rokotuksista saadaan mahdollisimman suuri terveyshyöty.

Lääkäriliitto: COVID-19-taudin rokotusjärjestys jätettävä asiantuntijoiden päätettäväksi Kuva 1 / 1 Kuva: Panthermedia

Lääkäriliiton mielestä COVID-19-taudin rokotusjärjestystä koskevien päätösten pitää perustua lääketieteellisiin ja epidemiologisiin arvioihin tartuntariskistä, riskistä saada vakava sairauden muoto ja epidemian leviämisen estämisestä. Rokottaminen tulee jatkossakin toteuttaa siten, että yhdenvertaisuus toteutuu ja rokotuksista saadaan mahdollisimman suuri terveyshyöty.

Lääkäriliiton hallitus keskusteli rokotusjärjestyksestä 25. maaliskuuta.

Rokotusjärjestyksen määrittelyjen tulee olla mahdollisimman selkeitä ja ymmärrettäviä. Tällaisen tehtävän hoitaminen edellyttää riippumatonta asiantuntemusta. Maan paras asiantuntemus rokotusjärjestyksestä päättämiseen on Kansallisella rokotusasiantuntijaryhmällä ja muilla tartuntatautien asiantuntijoilla. Näille tahoille tulee antaa työrauha asian valmisteluun.

Lue myös

Terveydenhuollon henkilöstöstä rokotteen on saanut se osa, joka on välittömästi tekemisissä COVID-19:n kanssa. Suurin osa henkilöstöstä on rokottamatta. Tulkinnat rokottamistarpeen laajuudesta ovat vaihdelleet eri toimintayksiköissä, mikä pahimmillaan voi johtaa ongelmiin terveydenhuollon toimivuudessa. Erityisen hankalaksi tilanne saattaa ajautua lomakaudella, kun sijaistukset käyvät välttämättömiksi. Terveydenhuollon kantokyvyn varmistamiseksi kriittisimmissä tehtävissä toimivien ammattilaisten rokottaminen on turvattava.

Kulunut vuosi on ollut koko terveydenhuollolle monella tapaa haastava ja raskas. Eettinen velvollisuutemme yhteiskuntaa kohtaan on kuitenkin tehdä kaikkemme pandemian kansanterveydellisten haittojen minimoimiseksi vaikeasta tilanteesta huolimatta.

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Etusivulla juuri nyt

Liitossa
Koronapandemia on vaikuttanut valiokuntatyöhön

Läsnäolo etäkokouksissa on ollut kiitettävää.

Ajassa
Koronarokotukset viivästyvät

Viivästystä tulisi joitakin viikkoja, arvioi Mia Kontio Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Tieteessä
Lasten epilepsiat – laaja sairauksien kirjo

Etiologiat, taudinkuva ja ennuste vaihtelevat.

Ajassa
Koronatapaukset vähentyneet selvästi

Myös sairaalahoidon tarve on vähentynyt.

Ajassa
Älylaastari varoittaa, jos potilaan tila heikkenee

VTT:llä kehitetty digitaalinen laastari voisi helpottaa ­potilaiden seurantaa osastoilla ja kotona.

Ajassa
Valtaosa suomalaisista suhtautuu elinluovutukseen myönteisesti

Elinluovutukseen on valmis 83 prosenttia kansalaisista.