Ajan­kohtai­sta 8/1995 vsk 50 s. 891

Lääkäriliitto vetoaa potilaiden puolesta lakon osapuoliin

Lääkäriliiton hallitus on huolestunut hoitajalakon suojelutyörajojen potilaille aiheuttamasta tilanteesta. Eri puolilta maata on kantautunut tietoja, joiden mukaan kaikki välitöntä hoitoa tarvitsevat potilaat eivät ole työtaistelun vuoksi päässeet hoitoon eikä heidän hoitoaan varten ole voitu saada riittävästi suojelutyövoimaa. Esimerkiksi syöpäpotilaita ja kiireellisesti ohitusleikkausta tarvitsevia potilaita on jouduttu jättämään leikkaamatta.

Terveydenhuoltoalan henkilöstöllä on oikeus työtaisteluun kuten kaikilla muillakin työntekijöillä. Lääkäriliitto korostaa kuitenkin terveydenhuollon ammattilaisten eettisiä velvoitteita potilaita kohtaan ja toivoo kuntatyönantajan ja hoitajajärjestöjen rajaavan työtaistelua siten, ettei kenenkään henki tai terveys sen johdosta vaarannu.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030