Ajan­kohtai­sta

Lääkärit eivät tahdo aseenomistajien mielenterveyden vahdeiksi

Jokelan tragedian jälkimainingeissa ehdotettiin, että aseen hallussapitolupa vaatisi lääkärintodistusta ja että lääkärien pitäisi ilmoittaa poliisille potilaista, joille ase ei sovi. Ruotsissa näin on, mutta homma ei toimi.

Kuvio 1 http://www.laakarilehti.fi/pics/ase.jpg
Jokelan tragedian jälkimainingeissa ehdotettiin, että aseen hallussapitolupa vaatisi lääkärintodistusta ja että lääkärien pitäisi ilmoittaa poliisille potilaista, joille ase ei sovi. Ruotsissa näin on, mutta homma ei toimi.

– Kun lääkäri havaitsee henkilön sairastuneen mielenterveyteen liittyvään sairauteen, johon liittyy esimerkiksi harhoja, hänellä pitäisi olla velvollisuus ilmoittaa sitä aselupien myöntäjälle. Lääkäreillä siis pitäisi olla tietyistä asioista ilmoitusvelvollisuus, linjaa väkivaltarikosyksikön johtaja Kari Tolvanen Helsingin poliisista.

Tolvanen uskoo, että näin saataisiin estettyä ainakin joitakin murhenäytelmiä. Hän ymmärtää lääkärien huolen potilassuhteen haavoittuvuudesta, mutta pitää turvallisuutta vielä arvokkaampana asiana.

– Maailmaa ei tälläkään paranneta, mutta jos yksikin teko tulisi estetyksi, säästyisi monta surua ja murhetta.

Potilaan luottamus lääkäriin ei saa vaarantua

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve ei innostu ilmoitusvelvollisuudesta. Virallisesti Lääkäriliitto ei ole asiaa käsitellyt.

– Potilaan pitää aina voida luottaa, että kertoo hän mitä tahansa lääkärille, asia säilyy hänen ja lääkärin välisenä. Jos tästä kultaisesta säännöstä poiketaan, potilaat alkavat kertoa puolitotuuksia, eikä se ole kenenkään etu.

– Jos lääkäri havaitsee, että potilaalla on itseen tai muihin kohdistuvia aggressioita, niin yhtenä osana hoitoa pitää keskustella, onko potilaalla aseita käytössään ja mitä niille voisi tehdä estääkseen impulssinomaisen käyttäytymisen, Pälve sanoo.

Entä jos lupahakemuksen liitteeksi vaadittaisiin aina lääkärintodistus?

– Mitä lääkäri pystyy näkemään yksittäisen käynnin perusteella? Mikään ei myöskään takaa, ettei ihminen sairastu joskus myöhemmin. Pääsääntöisesti olen sitä mieltä, että lääkärien todistustaakkaa pitäisi helpottaa.

Pälve muistuttaa, ettei laittoman aseen hankkimiseen tarvita lupaa, eikä tappamiseen asetta.

Poliisi voi jo nyt pyytää lääkäriltä tietoja

Ampuma-aseluvan myöntää hakijan kotipaikkakunnan poliisi, jolle hakemus pitää jättää henkilökohtaisesti. Näin jokainen hakija joutuu ainakin virkailijan harjaantuneen silmän mittailtavaksi. Lupaa harkitessaan poliisi tutkii omat rekisterinsä. Pienillä paikkakunnilla työtä helpottaa, että poliisi tuntee alueensa ja sen ihmiset.

– Aikaisempi väkivaltainen käytös riittää syyksi evätä lupa. Edes lainvoimaista tuomiota ei tarvita, eikä väkivaltaiseen käytökseen tarvitse liittyä ampuma-aseita, selvittää tarkastaja Jukka Kaski Helsingin poliisilaitoksen lupayksiköstä.

Jos poliisilla on syytä epäillä henkilön sopivuutta aseen omistajaksi, se voi pyytää hakijaa toimittamaan hakemuksen liitteeksi esimerkiksi päihdelääkärin lausunnon. Ilman hakijan suostumusta poliisi ei tässä vaiheessa saa pyytää viranomaisilta tietoja hänen terveydestään.

Väkivaltainen käytös on myös syy peruuttaa jo myönnetty lupa. Poliisilain mukaan poliisilla on oikeus luvan peruuttamista harkitessaan saada perustellusta pyynnöstä tietoja luvanhaltijan terveydentilasta, päihteidenkäytöstä tai väkivaltaisesta käyttäytymisestä.

– Kansalaisena ajattelen, että kaikkia keinoja pitää käyttää, jotta ampuma-aseita ei anneta niille, jotka eivät ole siihen sopivia. Olisi hyvä, jos poliisi ja lääkärit voisivat tehdä yhteistyötä, Jukka Kaski pohtii.

Ylilääkäri, oikeuspsykiatri Jarmo Paanila Niuvanniemen sairaalasta Kuopiosta uskoo, että lääkärin ilmoitusvelvollisuus saisi aseluvan menettämistä pelkäävän ihmisen välttelemään lääkäriä.

Ruotsissa lääkärit haluavat eroon ilmoitusvelvollisuudesta

Ruotsissa lääkärillä on lain mukaan velvollisuus ilmoittaa poliisille, jos hän uskoo potilaansa voivan olla vaarallinen omistaessaan aseen. Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä psykiatrisia että somaattisia potilaita.

Saadessaan lääkäriltä ilmoituksen mahdollisesti vaarallisesta henkilöstä poliisi tarkistaa, onko hänellä aselupa. Lakia on tiukennettu kahteen otteeseen viime vuosien aikana; aiemmin ilmoitusvelvollisuus koski vain sairaaloissa olevia psykiatrisia potilaita.

Ruotsalaiset lääkärit eivät kuitenkaan raportoi potilaistaan niin paljon kuin heidän lain mukaan pitäisi.

– Syitä on monia: jotkut eivät tunne systeemiä, toiset eivät halua ilmoittaa potilaistaan, koska uskovat sen vahingoittavan potilas-lääkärisuhdetta. Joidenkin mielestä ilmoittaminen vie liikaa aikaa, selvittää Ruotsin lääkäriliiton puheenjohtaja Eva Nilsson Bågenholm.

Lääkärit pelkäävät myös hoidon jatkumisen vaarantuvan, jos esimerkiksi paranoidinen psykiatrinen potilas tietää, että lääkäri voi ilmoittaa hänestä poliisille.

Ruotsin lääkäriliitto onkin ehdottanut lain muuttamista. Eva Nilsson Bågenholmin mielestä yksi mahdollinen ratkaisu olisi, että lääkärin ilmoitusvelvollisuuden sijasta vaadittaisiin lääkärinlausunto aselupaa haettaessa.

Anne Seppänen
Kuva: Jani Riihilahti / Plugi

Lue koko artikkeli perjantaina 23.11. ilmestyvästä Lääkärilehdestä.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030