Lehti 34: Ajan­kohtai­sta 34/2021 vsk 76 s. 1706 - 1707

Lääkärit taiteilevat potilaiden kanssa

Sairaala Novassa Jyväskylässä kokeillaan osallistavan taiteen menetelmiä.

Tiiamari Pennanen
Kuvituskuva 1
Dawn Prescott

Nuorisopsykiatrian potilaat ja henkilöstö tekivät yhdessä kuvataideteos Pascalin.

Lääkärit ja potilaat tekevät yhdessä taidetta Sairaala Novassa Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Kyse ei ole lyhytaikaisesta projektista, vaan osallistavan taiteen suunnitelma kattaa useita vuosia, jotta voidaan tarkastella, miten toiminta on kehittynyt ajan saatossa, kertoo sairaanhoitopiirin hyvinvointikoordinaattori Susanna Mutanen.

Ajatus osallistavan taiteen tuomisesta mukaan sairaanhoitopiirin toimintaan sai konkretiaa vuonna 2019 nuorisopsykiatrialla pidetystä taiteilijaresidenssistä. Se oli ensimmäinen Suomessa erikoissairaanhoidossa toteutettu taiteilijaresidenssi. Taiteilija Dawn Prescott Manchesterin sairaalasta vietti kuukauden osastolla, ja sen aikana henkilöstö, lääkärit mukaan lukien, ja potilaat toteuttivat yhdessä kuvataideteoksen. Varsinkin potilaissa näkyi myönteisiä muutoksia.

– Nuoret, jotka eivät halunneet lähteä mukaan yhteiseen tekemiseen, osallistuivatkin teoksen tekemiseen. Yliaktiiviset nuoret pystyivät työskentelemään jopa 1,5 tuntia yhteen menoon.

Myös henkilöstölle oli tärkeää, että he pystyivät yhdessä potilaiden kanssa työskentelemään yhteistä lopputulosta kohti.

– Se antoi voimaantumista ja toi kontakteja potilaiden kanssa, joihin oli ollut vaikea saada yhteyttä.

Hyöty esiin

Osallistavan taiteen suunnitelmassa halutaan tehdä näkyväksi hyöty ja vaikuttavuus. Ensin tiedustellaan osastoilta, millaiset asiat siellä korostuvat, onko jotain haasteita noussut potilailta, onko palveluketjussa jotain, mihin haluaisi muutosta, tai toisaalta onko jotain hyväksi havaittua käytäntöä, jota haluttaisiin vahvistaa.

– Tulosten perusteella lähdetään pohtimaan erilaisia taidemenetelmiä. Toiminnan jälkeen arvioidaan, onko siitä ollut hyötyä osastoille.

Ajatuksena on, että potilaat ja henkilöstö tekevät yhdessä teoksia. Mahdollisuuksia on kuitenkin monenlaisia. Lääkärit ja hoitajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan.

– Esimerkiksi kuntoutusosastolla on tehty valokuvanäyttely, jonka avulla haluttiin tuoda henkilöstön inhimillistä puolta näkyväksi potilaille. Henkilöstö otti työmatkaltaan valokuvia, ja niitä esiteltiin potilaiden yhteisissä tiloissa.

Sairaalan tulo voi pelottaa

Sairaanhoitopiirissä on ollut pitkään kokemusasiantuntijoita. Heidän kanssaan on tehty havainnointeja osastoilla ja pohdittu sitä, miten palveluprosessi etenee potilaan näkökulmasta.

Lue myös

– On käynyt ilmi, että sairaalahoidossa kontaktit monesti liittyvät hoitoon, hoitotoimenpiteisiin tai lääkitykseen, mutta potilaat toivoisivat enemmän arkeen liittyvää kontaktia ja tukea.

Osallistavan taiteen menetelmien kautta voisi toteuttaa erilaisia tapahtumia tai käytäntöjä, jotta pystyttäisiin paremmin ottamaan huomioon potilaan arkiympäristö, kotiuttaminen ja se, miten asioista voi keskustella läheisten kanssa.

Sairaalaan tulo voi olla jännittävä ja pelottavakin tilanne. Lapsipotilaat voivat jännittää toimenpiteitä, joku toinen pelkää kipua. Osallistavan taiteen avulla voidaan viedä huomiota pois tietystä toimenpiteestä ja keskittyä johonkin muuhun toimenpiteen aikana.

– Esimerkiksi Manchesterin sairaalassa kuvantamishuone on maalattu avaruudeksi, jolloin lapsi kuvittelee olevansa avaruudessa. Siten pyritään poistamaan lapsen pelko toimenpidettä kohtaan.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030