1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Lääkärit tyytyväisiä ammatinvalintaan ja työhön
Ajan­kohtai­sta

Lääkärit tyytyväisiä ammatinvalintaan ja työhön

Lääkäri 2018 -tutkimuksessa selvitettiin vuosina 2007–2016 valmistuneiden lääkäreiden ajatuksia.

Lääkärit tyytyväisiä ammatinvalintaan ja työhön Kuva 1 / 1 Kuva: ADOBE/AOP

Lääkäreiden koulutukseen hakeutumisen motiivit eivät ole muuttunut eikä yleisessä tyytyväisyydessä ole tapahtunut suuria muutoksia, selviää Lääkäri 2018 -tutkimuksesta.

Tutkimuksessa selvitettiin vuosina 2007–2016 valmistuneiden lääkäreiden ajatuksia koulutukseen, ammatti-identiteettiin, arvoihin ja urakehitykseen liittyen.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen mukaan viiden vuoden välein toistuvassa tutkimuksessa on keskitytty erityisesti perus- ja erikoistumiskoulutuksiin niissä tehtyjen ja käynnissä olevien uudistusten vuoksi.

Peruskoulutuksessa kehitettävää on toiminnanohjauksessa, erikoistumiskoulutukseen toivottiin lisää johtamistaitojen opetusta, selviää tutkimuksesta.

Lääkärit olivat peruskoulutuksessa tyytyväisempiä sairaalatyön opetukseen kuin terveyskeskusopetukseen. Opetuksen vahvuuksiksi lääkärit kokivat muun muassa diagnostiikan ja hoidon, eettisen pohdinnan ja tiedonhakutaidot.

Peruskoulutuksen toivottiin sisältävän etenkin toiminnanohjauksen taitoja. Kehitettävää olisi lääkäreiden mielestä myös koulutuksen osuvuudessa suhteessa työhön.

Lue myös

Lääkärit olivat tutkimuksen mukaan melko tyytyväisiä erikoistumiskoulutukseen, jossa parhaiten toteutui diagnostisten taitojen ja hoitotoimenpiteiden oppiminen. Kehitettävää toivottiin erityisesti osaamisen arvioinnin ja oppimistavoitteiden täyttymisen seurannassa. Johtamistaitojen, tutkimus- ja opetustyön sekä terveystalouden opetusta toivottiin lisää.

STM hyödyntää tuloksia terveyspalvelujärjestelmän ja erikoislääkärikoulutuksen kehittämisessä.

Lääkäriliitto ja Suomen lääketieteelliset tiedekunnat osallistuivat tutkimuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja raportointiin.

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Vahvistettuja koronavirustartuntoja yli 70 000

Tähän mennessä tautiin on kuollut 1 775 ihmistä, joista valtaosa Kiinassa.

Tieteessä
Väitös: D-vitamiinilla ei ole yhteyttä tyypin 1 diabetekseen sairastumiseen

Tyypin 1 diabetekseen sairastuvien ja terveiden lasten D-vitamiinipitoisuuksissa ei ole eroja missään ikävaiheessa, osoittaa väitöstutkimus.

Ajassa
THL päivitti moniresistenttien bakteerien torjuntaohjeen

Ohje päivitettiin sairaanhoitopiirien kanssa.

Tieteessä
Vakavasti sairaiden potilaiden aika hengityskoneessa voi lyhentyä C-vitamiinilla

Hoidon kesto lyhentyi keskimäärin 25 prosenttia, jos potilaat tarvitsivat hengityskonehoitoa yli 10 tunnin ajan.

Kommentti
Olemmeko kokonaan unohtaneet oman maan edun?

– Tietojärjestelmien kova ja salattu ydin on maamme rajojen ulkopuolella, kirjoittaa Heikki Laine.

Tieteessä
Elvyttämisestä harvoin apua iäkkäille sydämenpysähdyksen jälkeen

Yli 80-vuotiaat sydämenpysähdyksen saaneet menehtyvät usein elvytyksestä huolimatta.