1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Lääkärit tyytyväisiä ammatinvalintaan ja työhön
Ajan­kohtai­sta

Lääkärit tyytyväisiä ammatinvalintaan ja työhön

Lääkäri 2018 -tutkimuksessa selvitettiin vuosina 2007–2016 valmistuneiden lääkäreiden ajatuksia.

Lääkärit tyytyväisiä ammatinvalintaan ja työhön Kuva 1 / 1 Kuva: ADOBE/AOP

Lääkäreiden koulutukseen hakeutumisen motiivit eivät ole muuttunut eikä yleisessä tyytyväisyydessä ole tapahtunut suuria muutoksia, selviää Lääkäri 2018 -tutkimuksesta.

Tutkimuksessa selvitettiin vuosina 2007–2016 valmistuneiden lääkäreiden ajatuksia koulutukseen, ammatti-identiteettiin, arvoihin ja urakehitykseen liittyen.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen mukaan viiden vuoden välein toistuvassa tutkimuksessa on keskitytty erityisesti perus- ja erikoistumiskoulutuksiin niissä tehtyjen ja käynnissä olevien uudistusten vuoksi.

Peruskoulutuksessa kehitettävää on toiminnanohjauksessa, erikoistumiskoulutukseen toivottiin lisää johtamistaitojen opetusta, selviää tutkimuksesta.

Lääkärit olivat peruskoulutuksessa tyytyväisempiä sairaalatyön opetukseen kuin terveyskeskusopetukseen. Opetuksen vahvuuksiksi lääkärit kokivat muun muassa diagnostiikan ja hoidon, eettisen pohdinnan ja tiedonhakutaidot.

Peruskoulutuksen toivottiin sisältävän etenkin toiminnanohjauksen taitoja. Kehitettävää olisi lääkäreiden mielestä myös koulutuksen osuvuudessa suhteessa työhön.

Lue myös

Lääkärit olivat tutkimuksen mukaan melko tyytyväisiä erikoistumiskoulutukseen, jossa parhaiten toteutui diagnostisten taitojen ja hoitotoimenpiteiden oppiminen. Kehitettävää toivottiin erityisesti osaamisen arvioinnin ja oppimistavoitteiden täyttymisen seurannassa. Johtamistaitojen, tutkimus- ja opetustyön sekä terveystalouden opetusta toivottiin lisää.

STM hyödyntää tuloksia terveyspalvelujärjestelmän ja erikoislääkärikoulutuksen kehittämisessä.

Lääkäriliitto ja Suomen lääketieteelliset tiedekunnat osallistuivat tutkimuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja raportointiin.

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Viiden kysymyksen taktiikalla

Ylidiagnostiikkaa ja ylihoitoa voi hillitä ­pysähtymällä hetkeksi ennen päätöksentekoa.

Tieteessä
Juoksu antaa virtaa väittelijälle

– Juoksu antaa enemmän kuin ottaa, toteaa Sami Saku.

Tieteessä
Voiko korvatulehduksia estää ihmisen omalla bakteerilla?

Oulun yliopistossa tutkitaan, voiko lasten korvatulehduksia estää elimistön omalla bakteerilla.

Pääkirjoitus
Terveiden hoitamisen vaarat

Perusteettomien lääketieteellisten tutkimusten markkinointia on rajoitettava.

Työssä
Selittää ­vai ennustaa?

Selitysmalleja ei juuri pohdita tai esitetä, toteaa Aleksi Reito.