Ajan­kohtai­sta 18-19/1994 vsk 49 s. 1973

Lääkärityöttömyys huippulukemissa

Lääkärien työttömyysluvut ovat kevään kuluessa tulleet aavistuksen verran alas tammikuisesta huipusta. Kun 31.1. työvoimatoimistojen kirjoissa oli 674 työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautunutta lääkäriä, huhtikuun lopussa oli samassa tilanteessa hiukan toistasataa lääkäriä vähemmän, eli 567. Avoimia työpaikkoja oli työvoimatoimistoihin ilmoitettu huhtikuussa 41; luku oli kasvanut kolmen kuukauden takaisesta seitsemällä.

Lääkäriliitossa arvioidaan hiukan kasvaneen sijaisuuksien tarjonnan sekä palkattomien virkavapauksien lisääntyneen käytön helpottaneen työnsaantia.

Verrattuna vuoteen 1993 lääkärityöttömyys on kuitenkin kasvanut jyrkästi. Huhtikuun luku oli noin kolmanneksen suurempi kuin vuotta aikaisempi 375.

Lue myös

Erittäin selvästi huono työtilanne näkyy Lääkärien työttömyyskassan korvausmäärissä. Kesäkuun alkuun mennessä kassasta oli tänä vuonna maksettu työttömyyskorvausta 921 lääkärille noin 10 miljoonaa markkaa. Viime vuonna vastaavana aikana korvauksia oli maksettu hiukan yli puolet tästä, 5 miljoonaa ja korvauksen saajia oli "vain" 429. Kassan jäsenten keskimääräinen työttömyysaika oli vuonna 1993 pidentynyt 2,2 kuukauteen edellisen vuoden 1,5:stä.

Työttömyyskassan talousarviossa tämän vuoden korvaussummaksi on määritetty 36 miljoonaa markkaa. Se on kaksinkertainen vuoden 1993 maksuihin verrattuna. (EP)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030