Ajan­kohtai­sta 4/1995 vsk 50 s. 347

Lääkärityöttömyys näyttää tasaantuneen

Työttömiä lääkäreitä oli joulukuun lopussa työvoimatoimistojen asiakkaina vähemmän kuin kertaakaan aikaisemmissa viime vuoden kuukausitilastoissa (taulukko 1). Myös avointen työpaikkojen luku oli vuoden suurin. Työttömyyslukuja kaunistavat toisaalta näennäisesti uudet tulojen ja päivärahan yhteensovitussäännöt, mutta myös todellisuudessa sijaisten käyttö on lisääntynyt. Jäädytettyjä virkoja ei ole tiettävästi avattu eikä uusia perustettu.

Korvaushakemusten ja menojen kasvu on taittunut myös Lääkärien työttömyyskassassa. Viime vuoden korvaussumma oli lähellä vuoden 1993 tasoa (taulukko 2). Ansiosidonnaista päivärahaa saaneiden määrä kasvoi vain parilla kymmenellä. Työttömyysjaksot näyttävät kuitenkin pidentyneen. Uudet yhteensovitussäännöt ovat pienentäneet päivärahatasoa.

Valtaosin kassan jäsenten työttömyyskaudet ovat edelleen olleet lyhyitä. Yli puolella, 830:llä, korvausta saaneista korvauspäiviä (arkipäiviä) oli joulukuun loppuun mennessä kertynyt enintään 60. Yli 200 korvauspäivää oli 137 jäsenellä. Ansiosidonnainen päiväraha loppui viime vuonna 7 lääkäriltä viidensadan korvauspäivän tultua täyteen.

Lue myös

Lomautukset vähenivät rajusti. Niiden vuoksi työttömyyskassasta maksettiin päivärahaa vain muutamalta jaksolta. Lomautussakko vähensi lomauttamisen kannattavuutta työnantajille. Lomautukset oli jaettu lyhyiksi jaksoiksi pitkin vuotta, jolloin päivärahaoikeutta ei syntynyt.

Valtaosa työttöminä olleista lääkäreistä on viime vuosina valmistuneita lisensiaatteja. Pitemmälle koulutetuista Lääkärien työttömyyskassa on seurannut erikoislääkärien työttömyyslukuja. Ansio- sidonnaista päivärahaa sai viime vuonna työttömyyden vuoksi 116 ja lomautusten vuoksi 75 erikoislääkäriä (taulukko 3) - viimeksi mainituista suurin osa edellisen vuoden lomautusten vuoksi. (EP)


Kirjallisuutta
1
) mukana eivät ole erikoislääkärit, joilla oli lomautus 1993 ja päiväraha maksettiin 1994 (yhteensä 75)

Taulukot
1 Taulukko 1
2 Taulukko 2
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030