• Tuomas Keränen

Lääketieteen opiskelijat: Lääketieteen koulutuksen ongelmakohtiin puututtava

Suomen Medisiinariliitto ja lääketieteen opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat haluavat turvata koulutuksen laadun.

Lääketieteen opiskelijat: Lääketieteen koulutuksen ongelmakohtiin puututtava Kuva 1 / 1

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) listasi loppuraportissaan useita kohteita suomalaisen lääketieteen koulutuksen laadun parantamiseksi. KARVI:n arvioinnissa nostetaan esille muun muassa liian suurten opetusryhmien aiheuttamat ongelmat ja tarve yhdenmukaistaa eri tiedekuntien opetustavoitteita.

Suomen Medisiinariliitto ja lääketieteen opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat vaativat kannanotossaan yliopistoja ja opetus- ja kulttuuriministeriötä tarttumaan toimeen, jotta koulutuksen laatu turvataan.

– On hienoa, että lääketieteen perusopetusta on kattavasti arvioitu. Nyt ministeriön ja yliopistojen on viimeinkin aika laittaa opetukseen liittyvät ongelmakohdat kuntoon, toteaa Suomen Medisiinariliiton puheenjohtaja Jesper Perälä.

KARVI:n arvioinnissa todetaan, että lääketieteen alojen suurentuneet sisäänottomäärät näkyvät vähentyneenä mahdollisuutena käytännön taitojen harjoitteluun. Erityisesti sairaalan klinikoilla järjestettävä opetus on kärsinyt siitä, että opetettavia on suhteessa liikaa resursseihin.

– On kestämätöntä, jos valmistuvat lääkärit eivät ehdi opiskeluaikanaan harjoitella käytännön taitoja riittävästi. Koulutuksen laadun turvaamiseksi opiskelijoiden sisäänottomäärän pienentäminen tai resurssien saattaminen opiskelijamäärää vastaavalle tasolle on välttämätöntä, Perälä linjaa.

Myös opetustavoitteiden yhdenmukaisuudessa eri yliopistojen välillä on raportin mukaan parannettavaa. Opetuksessa olisi kiinnitettävä huomiota potilaan kohtaamiseen, diagnoosin asettamiseen ja vaikeiden tilanteiden kohtaamiseen. Lääketieteen opiskelijat pitävät tärkeänä, että näihin kehittämiskohteisiin puututaan.

– Lääketieteen opiskelijoita yhdistää halu hoitaa potilaansa mahdollisimman hyvin. Siksi on tärkeää, että kaikkialla Suomessa lääketieteen peruskoulutus on tasoltaan ja tavoitteiltaan laadukasta ja että se kattaa laajasti lääkärin tärkeimmät taidot, Perälä päättää.

Kuva: Fotolia

Lisää aiheesta

Video-opetus tuotti parempia B-lausuntoja kuin perinteinen luento
Lääketieteen ja oikeustieteen opiskelijat pohtivat yhdessä eettisiä kysymyksiä Helsingin yliopistossa
Ranska haluaa kouluttaa lisää lääkäreitä

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Lisää aiheesta

Uusimmat

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Kolumni
Puhu suomea!

– Sivistys piilee jossain muualla kuin lääkärilatinan katveessa, kirjoittaa Reetta Huttunen.

Ajassa
Kohututkijaa voi odottaa kuolemantuomio

Ihmisalkion geenien muuntelijaa syytetään lahjonnasta ja tiedemaailman sääntöjen rikkomisesta.

Kolumni
Puhu suomea!

– Sivistys piilee jossain muualla kuin lääkärilatinan katveessa, kirjoittaa Reetta Huttunen.

Ajassa
Taas uusi tuhkarokkotapaus Suomessa

Jatkotartunnat ovat hyvin epätodennäköisiä.

Ajassa
Lobbaa meitä, lääkäri

Neljä kunnallispoliitikkoa kertoo, miksi he toivovat lääkäreiltä nykyistä enemmän yhteydenottoja. Yksi heistä on Nelli Nurminen.

Tieteessä
Vanhemman psyykeongelma altistaa kiintymyssuhdehäiriölle

Erityisesti alkoholi- ja huumeriippuvuus sekä äidin masennus ovat yhteydessä lapsen häiriöön.

Tieteessä
Paluu psykiatriseen sairaalahoitoon vaihtelee alueittain

Kymenlaaksossa palasi vuoden kuluessa 28 prosenttia, Länsi-Pohjassa 53 prosenttia.

Liitossa
Johanna Suur-Uski teki voittajaposterin

Johanna Suur-Uski on selvittänyt rintasyöpään liittyvien sairauspoissaolojen sosioekonomisia eroja.