Ajan­kohtai­sta

Lääketieteen opiskelijat: Lääketieteen koulutuksen ongelmakohtiin puututtava

Suomen Medisiinariliitto ja lääketieteen opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat haluavat turvata koulutuksen laadun.

Tuomas Keränen
Kuvituskuva 1

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) listasi loppuraportissaan useita kohteita suomalaisen lääketieteen koulutuksen laadun parantamiseksi. KARVI:n arvioinnissa nostetaan esille muun muassa liian suurten opetusryhmien aiheuttamat ongelmat ja tarve yhdenmukaistaa eri tiedekuntien opetustavoitteita.

Suomen Medisiinariliitto ja lääketieteen opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat vaativat kannanotossaan yliopistoja ja opetus- ja kulttuuriministeriötä tarttumaan toimeen, jotta koulutuksen laatu turvataan.

– On hienoa, että lääketieteen perusopetusta on kattavasti arvioitu. Nyt ministeriön ja yliopistojen on viimeinkin aika laittaa opetukseen liittyvät ongelmakohdat kuntoon, toteaa Suomen Medisiinariliiton puheenjohtaja Jesper Perälä.

KARVI:n arvioinnissa todetaan, että lääketieteen alojen suurentuneet sisäänottomäärät näkyvät vähentyneenä mahdollisuutena käytännön taitojen harjoitteluun. Erityisesti sairaalan klinikoilla järjestettävä opetus on kärsinyt siitä, että opetettavia on suhteessa liikaa resursseihin.

– On kestämätöntä, jos valmistuvat lääkärit eivät ehdi opiskeluaikanaan harjoitella käytännön taitoja riittävästi. Koulutuksen laadun turvaamiseksi opiskelijoiden sisäänottomäärän pienentäminen tai resurssien saattaminen opiskelijamäärää vastaavalle tasolle on välttämätöntä, Perälä linjaa.

Lue myös

Myös opetustavoitteiden yhdenmukaisuudessa eri yliopistojen välillä on raportin mukaan parannettavaa. Opetuksessa olisi kiinnitettävä huomiota potilaan kohtaamiseen, diagnoosin asettamiseen ja vaikeiden tilanteiden kohtaamiseen. Lääketieteen opiskelijat pitävät tärkeänä, että näihin kehittämiskohteisiin puututaan.

– Lääketieteen opiskelijoita yhdistää halu hoitaa potilaansa mahdollisimman hyvin. Siksi on tärkeää, että kaikkialla Suomessa lääketieteen peruskoulutus on tasoltaan ja tavoitteiltaan laadukasta ja että se kattaa laajasti lääkärin tärkeimmät taidot, Perälä päättää.

Kuva: Fotolia

Kirjoittajat

Tuomas Keränen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030