Lehti 6: Ajan­kohtai­sta 6/1999 vsk 54 s. 676

Lääkinnällinen pelastustoiminta korostuu helikopterityöryhmän ehdotuksessa

Sisäministeriön helikopterityöryhmä katsoo, että Suomeen tarvitaan helikopteri ensihoito- ja pelastustehtäviä varten kahdeksalle paikkakunnalle. Työryhmä pitää helikopteria tärkeänä välineenä erityisesti lääkinnällisessä pelastustoiminnassa.

Varsinaisen lääkärihelikopterin ainoaksi sijaintipaikaksi ehdotetaan Helsinki-Vantaan lentokenttää, koska lääkärihelikopteri on työryhmän mielestä perusteltu alueilla, joilla on vähintään 600 000 asukasta sadan kilometrin säteellä helikopterin tukikohdasta. Helsinki-Vantaalla on toiminut jo pitkään Pro Medi-Helin ylläpitämä lääkärihelikopteri.

Kun väestöä on vähemmän, pidetään perustellumpana ns. monitoimihelikoptereita, joita työryhmä sijoittaisi Tampereelle, Turkuun, Ivaloon, Ouluun, Kuopioon tai Varkauteen, Vaasaan tai Seinäjoelle sekä Lappeenrantaan tai Kotkaan. Varsinkin Tampereen ja Turun alueilla monitoimihelikopterien tehtävät painottuisivat kuitenkin selvästi lääkinnälliseen pelastustoimintaan. Lisäksi monitoimihelikopterit osallistuisivat kadonneiden etsintöihin ja metsäpalojen sammutukseen. Näiden helikopterien valmius, varustus ja henkilöstö voisi vaihdella tehtävien määrästä ja laadusta riippuen.

Lue myös

Työryhmän ehdottaman järjestelyn kustannukset olisivat vuodessa 65 miljoonaa markkaa. Kustannukset jaettaisiin valtion ja kuntien kesken siten, että valtion osuus olisi 36 miljoonaa ja kuntien 29 miljoonaa markkaa. Vastaavantyyppisen helikopteritoiminnan nykyiset kustannukset ovat 37 miljoonaa markkaa, joista 15 miljoonaa maksaa Raha-automaattiyhdistys, 9 miljoonaa valtio, 8 miljoonaa kunnat ja loppu koostuu lahjoitusvaroista.

Kun puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen toimintaa ei oteta huomioon, helikopteri hälytettiin noin 2 200 kertaa vuonna 1997. Hälytyksistä noin 1 900 liittyi terveydenhuoltoon. Viime vuonna hälytysten määrä nousi noin 3 150:een. Kasvu johtui helikopterien käyttöönotosta Turussa ja Varkaudessa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030