1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Lääkkeiden määräämiskäytännöstä työtapaturma- ja ammattitautipotilaiden kohdalla
Ajan­kohtai­sta 33/1999 vsk 54 s. 4133

Lääkkeiden määräämiskäytännöstä työtapaturma- ja ammattitautipotilaiden kohdalla

Suurella osalla lääkärin vastaanotolle tulevista työtapaturmapotilaista on mukanaan työnantajan antama vakuutustodistus, josta käyvät ilmi työnantajan ja tapaturmavakuutusyhtiön nimet. Mikäli lääkärin mielestä vamma on todennäköisesti aiheutunut työtapaturman vuoksi, tulee lääkärin kirjoittaa lääkemääräykseen työnantajaa ja vakuutusyhtiötä koskevat tiedot. Lääkäri voi täyttää lääkemääräykseen työnantajaa ja vakuutusyhtiötä koskevan osan myös silloin, kun tapaturmapotilaalla ei ole vakuutustodistusta, mutta lääkäri on muutoin tullut vakuuttuneeksi esimerkiksi potilaan esittämän korvauspäätöksen perusteella, että kysymyksessä on tapaturmavakuutuslain nojalla korvattava työtapaturma.

Mikäli on epäselvää, onko potilaalla oikeus työtapaturmakorvaukseen, ei merkitä työnantajaa ja vakuutusyhtiötä koskevia tietoja. Niitä ei tule kirjoittaa myöskään silloin, jos voidaan epäillä, ettei kysymyksessä ole korvattava työtapaturma, vaan esimerkiksi korvaamatta jäävä kiputila. Jos potilaalla on kuitenkin oikeus työtapaturmakorvaukseen, korvaa tapaturmavakuutuslaitos potilaalle lääkkeistä hänen itsensä maksaman osuuden ja Kansaneläkelaitokselle sairausvakuutuksen osuuden.

Lääkkeet annetaan potilaalle apteekista maksutta, kun hän esittää apteekissa lääkemääräyksen, johon lääkäri on kirjoittanut työnantajan ja vakuutusyhtiön nimet. Apteekit lähettävät kuukausittain lääkelaskut lisättyinä apteekin palkkioilla Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon, joka maksaa laskut ja perii vastaavat summat lääkemääräyksiin merkityiltä vakuutuslaitoksilta.

Lue myös

Jos samalla hoitokerralla määrätään lääkkeitä tai sidetarpeita työtapaturman tai ammattitaudin ja muun sairauden hoitoon, tulee työtapaturman tai ammattitaudin hoitoon määrätyistä lääkkeistä kirjoittaa eri lääkemääräys. Vain tähän määräykseen merkitään tiedot työnantajasta ja vakuutusyhtiöstä. Muun sairauden hoitoon määrätyt lääkkeet kirjoitetaan eri lääkemääräykselle.

Menetelmästä on sovittu Suomen Apteekkariliiton ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton välisellä sopimuksella, ja se koskee vain työtapaturmia ja ammattitauteja. Sen ulkopuolelle jäävät mm. liikennevakuutuksen perusteella korvattavat vahingot, matkavakuutuksen nojalla korvattavat vahingot, yksityistapaturmavahingot, urheilijoiden lisenssivakuutukset, vapaa-ajan vahingot - vaikka ne korvattaisiin työnantajan ottamasta vapaaehtoisesta lisävakuutuksesta - sekä sotilastapaturmat.

Etusivulla juuri nyt

Liitossa
Asiakkaat, potilaat ja pelisäännöt

Hämmentyneenä olen seurannut presidentti Trumpin koronan hoitotoimia, kirjoittaa Minna Kaarisalo.

Ajassa
Korona vaikutti lasten rokotuksiin

Pikkulasten rokotuksia annettiin keväällä vähemmän kuin viime vuonna.

Tieteessä
Vaihdevuosioireiden erotusdiagnostiikka

Tärkeimmät erotusdiagnostiikassa huomioitavat sairaudet ovat uniapnea ja kilpirauhasen toimintahäiriö.

Ajassa
Vastalääke ry aikoo laajentaa uusille paikkakunnille

Yhdistys on saanut 61 000 euron apurahan.

Tieteessä
Alzheimerin taudin ja työuupumuksen välillä yhteys?

Sairauksien taustalta löytyi osin samoja geenejä.