Ajan­kohtai­sta

Lähi– ja perushoitajaliitto Super ehdottaa lääkäri–lähihoitajatyöparia terveyskeskuksiin

Liiton mukaan lähihoitajat voisivat helpottaa lääkäreiden työtaakkaa monella tapaa.

Tiiamari Pennanen
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Suomen Lähi– ja perushoitajaliitto Super ehdottaa, että tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksissa otettaisiin käyttöön lääkäri–lähihoitajatyöparimalli.

Terveyskeskuslääkärin työajasta kuluu keskimäärin yksi työpäivä viikossa muuhun kuin lääkärin työhön. Lähihoitajat voisivat helpottaa lääkäreiden työtä esimerkiksi avustamalla toimenpiteissä, tarkistamalla lääkitystietoja reseptikeskuksesta, työhuoneen varusteluun liittyvissä asioissa, potilaiden valmistelussa vastaanotolle, jatkohoidon ohjauksessa ja sosiaalipuolen palveluohjauksessa.

Liiton mukaan lähi- ja perushoitajien työkokemus ja paikallistuntemus sujuvoittavat asiakkaiden palveluiden tarpeeseen vastaamista oikea-aikaisesti.

Työparimallin lisäksi liitto ehdottaa, että lähihoitajat voisivat osallistua hoidon tarpeen arviointiin itsenäisillä hoitajavastaanotoilla tai osana moniammatillisia tiimejä.

Lue myös

– Oikeutta hoidon tarpeen arviointiin ei tule perusteettomasti rajata ja vaikeuttaa asiakkaan hoitoonpääsyn oikea-aikaisuutta, sanoo Superin puheenjohtaja Silja Paavola tiedotteessa.

Asiakkaat ovat usein iäkkäitä, jolloin heidän kanssaan kuluu paljon aikaa. Paavolan mukaan työparimalli on kustannusvaikuttava ja toimiva, vastaa ikääntyvään väestön palvelutarpeeseen ja helpottaa alan työvoimapulaa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030