1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Laitepaikannuksen avulla hankinnat järkevöityvät
Ajan­kohtai­sta 24-33/2020 vsk 75 s. 1494 - 1495

Laitepaikannuksen avulla hankinnat järkevöityvät

Opinnäytetyössä selvitettiin muun muassa infuusiopumppujen käyttöastetta HUS:n Uudessa lasten­sairaalassa.

Laitepaikannuksen avulla hankinnat järkevöityvät Kuva 1 / 2 Kuva: Stanley Healthcare
   

Laitepaikantaminen sairaalaympäristössä taipuu moneen, selviää Uuteen lastensairaalaan tehdystä Aalto-yliopiston tuotantotalouden diplomityöstä.

Tuotantotalouden opiskelija Kerkko Visuri tutki, miten paikannusdata auttaa laitteiden seurannassa ja mitä hyötyä siitä on. Hän keskittyi työssään seuraamaan infuusiopumppuja ja hengitystukilaitteita.

Hän selvitti koko talon infuusiopumpputilanteen suhteutettuna potilasmääriin ja sen, miten laitteita käytettiin sairaalan eri kerroksissa.

– Analyysini paljasti, että koko sairaalassa oli terveen kokoinen varasto infuusiolaitteita. Laitteita ei kannata hankkia lisää, vaan kannattaa jakaa vapaita laitteita sinne missä kulloinkin on kysyntää, kertoo Visuri.

Visurin havainnon perusteella sairaalan johto päätti olla hankkimatta lisää infuusiopumppuja, vaikka eri osastot olivat tehneet niistä hankintapyyntöjä.

– Laitteiden hankintoja voidaan nyt järkevöittää. Samalla saadaan merkittäviä säästöjä, sanoo Lasten ja nuorten sairauksien linjajohtaja, lastenlääkäri Pekka Lahdenne.

Lisäksi paikantaminen säästää henkilökunnan aikaa, kun on tiedossa, missä laite sijaitsee.

Laitepaikantamisen hyödyt näkyvät vähemmän leikkausosastolla, koska laitekanta on suurelta osin kiinteästi asennettua tai sijoitettua.

– Paikannusjärjestelmän käyttömäärät kasvavat koko ajan erityisesti niiden taholta, joiden täytyy tietää missä mikäkin laite on.

Käsihygienia kuntoon

Paikantaminen ei rajaudu ainoastaan laiteseurantaan, vaan sitä hyödynnetään myös lääkärien ja hoitajien hygieniaseurantaan immunosuppressio-osastolla (Taika-osasto).

Lue myös

Infektioturvallisuuteen vaikuttava käsidesiseuranta kertoo, käyttävätkö lääkärit ja hoitajat käsidesiä ennen ja jälkeen potilaskontaktin.

– Sulun käsidesiautomaatti tunnistaa anonyymin tägin, johon rekisteröityy, otetaanko käsidesiä vai ei. Automaattisesti luoduista viikkoraporteista näemme tägi- ja huonekohtaisesti, toteutuuko käsihygienia tältä osin, Lahdenne summaa.

Viime syksynä alkanutta käsidesiseurantaa aiotaan osana Uuden lastensairaalan infektioiden torjunnan tehostamista laajentaa vielä tämän vuoden aikana kaikille vuodeosastoille.

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Korona ei näytä vaikuttavan kandien kesätöihin

Simo Nuuttilan mukaan on huolestuttavaa, että viime kesänä kesätöitä peruutettiin lyhyellä varoitusajalla.

Ajassa
Kesätyö lähenee

Rebecca Suomi menee kesätöihin Seinäjoen keskus­sairaalan yhteispäivystykseen.

Liitossa
Muista nämä kesätöissä

Muistilistan ovat koonneet Lääkäriliitto ja Medisiinariliitto.

Ajassa
Lääkäriliitto vaatii johdonmukaisuutta tieteen rahoitukseen

Lääkäriliitto vetoaa hallitukseen, että tieteeseen kohdistetuista leikkauksista luovuttaisiin.

Ajassa
Saila Suominen valmistuu lääkäriksi 53-vuotiaana

Kevään työt OYS:n lastenpsykiatrialla ­vaihtuvat ensi syksynä terveyskeskuslääkärin tehtäviin Kokkolassa.

Ajassa
”Kaikki saatiin kuitenkin suoritettua”

Opetuksen varadekaani Eriika Savontaus ja toista vuotta lääkäriksi opiskeleva Ronja Vaarama Turun yliopistosta keskustelivat korona-ajan opinnoista.