1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Laitepaikannuksen avulla hankinnat järkevöityvät
Ajan­kohtai­sta 24-33/2020 vsk 75 s. 1494 - 1495

Laitepaikannuksen avulla hankinnat järkevöityvät

Opinnäytetyössä selvitettiin muun muassa infuusiopumppujen käyttöastetta HUS:n Uudessa lasten­sairaalassa.

Laitepaikannuksen avulla hankinnat järkevöityvät Kuva 1 / 2 Kuva: Stanley Healthcare
   

Laitepaikantaminen sairaalaympäristössä taipuu moneen, selviää Uuteen lastensairaalaan tehdystä Aalto-yliopiston tuotantotalouden diplomityöstä.

Tuotantotalouden opiskelija Kerkko Visuri tutki, miten paikannusdata auttaa laitteiden seurannassa ja mitä hyötyä siitä on. Hän keskittyi työssään seuraamaan infuusiopumppuja ja hengitystukilaitteita.

Hän selvitti koko talon infuusiopumpputilanteen suhteutettuna potilasmääriin ja sen, miten laitteita käytettiin sairaalan eri kerroksissa.

– Analyysini paljasti, että koko sairaalassa oli terveen kokoinen varasto infuusiolaitteita. Laitteita ei kannata hankkia lisää, vaan kannattaa jakaa vapaita laitteita sinne missä kulloinkin on kysyntää, kertoo Visuri.

Visurin havainnon perusteella sairaalan johto päätti olla hankkimatta lisää infuusiopumppuja, vaikka eri osastot olivat tehneet niistä hankintapyyntöjä.

– Laitteiden hankintoja voidaan nyt järkevöittää. Samalla saadaan merkittäviä säästöjä, sanoo Lasten ja nuorten sairauksien linjajohtaja, lastenlääkäri Pekka Lahdenne.

Lisäksi paikantaminen säästää henkilökunnan aikaa, kun on tiedossa, missä laite sijaitsee.

Laitepaikantamisen hyödyt näkyvät vähemmän leikkausosastolla, koska laitekanta on suurelta osin kiinteästi asennettua tai sijoitettua.

– Paikannusjärjestelmän käyttömäärät kasvavat koko ajan erityisesti niiden taholta, joiden täytyy tietää missä mikäkin laite on.

Käsihygienia kuntoon

Paikantaminen ei rajaudu ainoastaan laiteseurantaan, vaan sitä hyödynnetään myös lääkärien ja hoitajien hygieniaseurantaan immunosuppressio-osastolla (Taika-osasto).

Lue myös

Infektioturvallisuuteen vaikuttava käsidesiseuranta kertoo, käyttävätkö lääkärit ja hoitajat käsidesiä ennen ja jälkeen potilaskontaktin.

– Sulun käsidesiautomaatti tunnistaa anonyymin tägin, johon rekisteröityy, otetaanko käsidesiä vai ei. Automaattisesti luoduista viikkoraporteista näemme tägi- ja huonekohtaisesti, toteutuuko käsihygienia tältä osin, Lahdenne summaa.

Viime syksynä alkanutta käsidesiseurantaa aiotaan osana Uuden lastensairaalan infektioiden torjunnan tehostamista laajentaa vielä tämän vuoden aikana kaikille vuodeosastoille.

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Etusivulla juuri nyt

Kommentti
Yhden naisen yritys

Vasta yrityksen perustettuani olen nähnyt, että polku on ollut koko ajan perässäni, kirjoittaa Marika Kandell.

Ajassa
Fimea julkaisi arvion remdesiviiristä

Remdesiviirin on osoitettu lyhentävän toipumisaikaa sairaalan vuodeosastohoidossa olevilla, lisähappea tarvitsevilla potilailla.

Ajassa
Kesä ei tuonut lääkettä koronaan

Diagnostiikka ja jäljitys toimivat ripeämmin kuin epidemian alussa.

Ajassa
Huoltovarmuuskeskus hankkii lisää suojavarusteita

Koronavirustartuntojen määrän kasvuun valmistaudutaan nyt monin tavoin.