1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Laitepaikannuksen avulla hankinnat järkevöityvät
Ajan­kohtai­sta 24-33/2020 vsk 75 s. 1494 - 1495

Laitepaikannuksen avulla hankinnat järkevöityvät

Opinnäytetyössä selvitettiin muun muassa infuusiopumppujen käyttöastetta HUS:n Uudessa lasten­sairaalassa.

Laitepaikannuksen avulla hankinnat järkevöityvät Kuva 1 / 2 Kuva: Stanley Healthcare
   

Laitepaikantaminen sairaalaympäristössä taipuu moneen, selviää Uuteen lastensairaalaan tehdystä Aalto-yliopiston tuotantotalouden diplomityöstä.

Tuotantotalouden opiskelija Kerkko Visuri tutki, miten paikannusdata auttaa laitteiden seurannassa ja mitä hyötyä siitä on. Hän keskittyi työssään seuraamaan infuusiopumppuja ja hengitystukilaitteita.

Hän selvitti koko talon infuusiopumpputilanteen suhteutettuna potilasmääriin ja sen, miten laitteita käytettiin sairaalan eri kerroksissa.

– Analyysini paljasti, että koko sairaalassa oli terveen kokoinen varasto infuusiolaitteita. Laitteita ei kannata hankkia lisää, vaan kannattaa jakaa vapaita laitteita sinne missä kulloinkin on kysyntää, kertoo Visuri.

Visurin havainnon perusteella sairaalan johto päätti olla hankkimatta lisää infuusiopumppuja, vaikka eri osastot olivat tehneet niistä hankintapyyntöjä.

– Laitteiden hankintoja voidaan nyt järkevöittää. Samalla saadaan merkittäviä säästöjä, sanoo Lasten ja nuorten sairauksien linjajohtaja, lastenlääkäri Pekka Lahdenne.

Lisäksi paikantaminen säästää henkilökunnan aikaa, kun on tiedossa, missä laite sijaitsee.

Laitepaikantamisen hyödyt näkyvät vähemmän leikkausosastolla, koska laitekanta on suurelta osin kiinteästi asennettua tai sijoitettua.

– Paikannusjärjestelmän käyttömäärät kasvavat koko ajan erityisesti niiden taholta, joiden täytyy tietää missä mikäkin laite on.

Käsihygienia kuntoon

Paikantaminen ei rajaudu ainoastaan laiteseurantaan, vaan sitä hyödynnetään myös lääkärien ja hoitajien hygieniaseurantaan immunosuppressio-osastolla (Taika-osasto).

Lue myös

Infektioturvallisuuteen vaikuttava käsidesiseuranta kertoo, käyttävätkö lääkärit ja hoitajat käsidesiä ennen ja jälkeen potilaskontaktin.

– Sulun käsidesiautomaatti tunnistaa anonyymin tägin, johon rekisteröityy, otetaanko käsidesiä vai ei. Automaattisesti luoduista viikkoraporteista näemme tägi- ja huonekohtaisesti, toteutuuko käsihygienia tältä osin, Lahdenne summaa.

Viime syksynä alkanutta käsidesiseurantaa aiotaan osana Uuden lastensairaalan infektioiden torjunnan tehostamista laajentaa vielä tämän vuoden aikana kaikille vuodeosastoille.

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.