Lehti 14: Ajan­kohtai­sta 14/1998 vsk 53 s. 1682

Lastentalo HYKS:n Lasten ja nuorten sairaalan tuntumaan

Vakavasti sairaiden lasten ja heidän vanhempiensa majoittamiseksi tutkimusten ja hoidon ajaksi on Helsinkiin perusteilla sijaiskoti. Vuonna 1996 perustettu Ronald McDonald Lastentalosäätiö kerää varoja Lasten ja nuorten sairaalan läheisyyteen rakennettavaa kodinomaista taloa varten. Neuvottelut tontista ovat parhaillaan käynnissä ja talon odotetaan valmistuvan vuoteen 2000 mennessä.

Koska lasten vakavien sairauksien hoito on suurelta osin keskitetty Helsinkiin, joutuvat eri puolilta maata hoitoon tulevat lapset ja heidän vanhempansa usein viipymään kaupungissa päiviä, jopa viikkoja. Lastentalon tarkoituksena on tarjota perheille rauhallinen sijaisasunto, jossa he voivat asua hoitojakson ajan. Lasten kannalta vanhempien läsnäolo on tärkeää ja nopeuttaa heidän paranemistaan. Vanhemmat saavat tilaisuuden tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia ja keskustella yhteisistä ongelmista.

Ensimmäinen lastentalo rakennettiin 1974 Philadelphiaan. Tällä hetkellä maailmassa on 170 lastentaloa, joista lähin sijaitsee Ruotsissa, Huddingen lastensairaalan yhteydessä.

Lue myös

Kaikissa kyseisissä ravintoloissa on Lastentalosäätiön keräyslippaat. Lisäksi vuosittain järjestetään McOnnenpäivä, jolloin jokaisesta kerroshampurilaisesta ravintola lahjoittaa 15 mk säätiölle. Talohankkeen yhteistyökumppaneita ovat HYKS:n Lasten ja nuorten sairaala, HYKS:n lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät ry. sekä Sydänlapset ry. Lisätietoja keräyksestä antaa asiamies Marja Salokangas, puh. 040-560 7503.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030