1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Leuproreliiniä sisältäville depot-valmisteille uusia suosituksia
Ajan­kohtai­sta

Leuproreliiniä sisältäville depot-valmisteille uusia suosituksia

Euroopan lääkevirasto suosittelee uusia toimia leuproreliiniä sisältävien depot-valmisteiden valmisteluun ja annosteluun liittyvien käsittelyvirheiden ehkäisemiseksi.

Leuproreliiniä sisältäville depot-valmisteille uusia suosituksia Kuva 1 / 1 Kuva: Mariano N. Ruiz

Käsittelyvirheiden vuoksi osa potilaista on saanut riittämättömän annoksen leuproreliiniä sisältävaa depot-valmistetta. Näin toteaa Euroopan lääkeviraston lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea PRAC arvioinnissaan.

Virheiden syynä on ollut muun muassa neulan tai ruiskun väärä käsittely, minkä seurauksena lääkettä on vuotanut ulos ruiskusta. Siksi PRAC suosittelee, että valmisteen käytön tuntevan terveydenhuollon ammattilaisen tulee antaa leuproreliinia sisältävää depot-valmistetta, eikä potilaiden tule itse valmistella tai annostella sitä.

PRAC suositteli erityisesti Eligard-nimiselle leuproreliinivalmisteelle tuoteinformaation päivittämistä. Tuoteinformaatiossa pitää ohjeistaa tarkasti lääkkeen valmistelua ja antamista sekä potilaan seuranta siinä tapauksessa, että käsittelyvirheitä tapahtuu. Eligardin myyntiluvanhaltijan on lokakuuhun 2021 mennessä muutettava valmisteen antolaitetta helppokäyttöisemmäksi.

Lue myös

Päivittäin pistettävää lääkemuotoa ei arvioitu

Leuproreliiniä sisältäviä depot-valmisteita käytetään eturauhassyövän, endometrioosin, kohdun myoomien ja ennenaikaisen puberteetin hoitoon. Suomessa myynnissä olevia tuotenimiä ovat Eligard, Enanton Depot Dual, Leuprorelin Sandoz ja Procren Depot DPS.

Leuproreliinivalmisteita on saatavilla myös päivittäin pistettävinä pistoksina. Kyseiset lääkemuodot eivät sisälly tähän arviointiin ja suositukseen, sillä niihin liittyen ei ole raportoitu annoksen valmisteluun liittyviä käsittelyvirheitä.

PRAC:n suositus käsitellään seuraavaksi myyntilupien tunnustamismenettelyn ja hajautetun menettelyn koordinointiryhmässä, joka antaa lopullisen päätöksen.

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Fimea julkaisi arvion remdesiviiristä

Remdesiviirin on osoitettu lyhentävän toipumisaikaa sairaalan vuodeosastohoidossa olevilla, lisähappea tarvitsevilla potilailla.

Ajassa
Kesä ei tuonut lääkettä koronaan

Diagnostiikka ja jäljitys toimivat ripeämmin kuin epidemian alussa.

Ajassa
Huoltovarmuuskeskus hankkii lisää suojavarusteita

Koronavirustartuntojen määrän kasvuun valmistaudutaan nyt monin tavoin.

Ajassa
Koronatestikapasiteettia nostetaan huomattavasti

Koronavilkun käyttöönotto lisää testaustarvetta, sanoi kansliapäällikkö Kirsi Varhila tilannekatsauksessa.

Ajassa
PALKO julkaisi suosituksia

Kesällä julkaistiin seitsemän uutta suositusta julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvista palveluista.