Ajan­kohtai­sta

Liittymisvelvoite Kanta-palveluihin tiukkenee

Muutokset liittyvät uuteen asiakastietolakiin.

Minna Pihlava
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Yksityisten sote-yritysten liittymisvelvoite Kantaan muuttuu.

Kantaan voi marraskuun alusta lähtien liittyä vain sertifioidulla A-luokan tietojärjestelmällä. Muutokset liittyvät uuteen asiakastietolakiin.

Uusi laki velvoittaa myös sähköistä potilastietojärjestelmää käyttävät yksityiset terveydenhuollon palveluntarjoajat liittymään Potilastiedon arkiston käyttäjiksi. Aiemmin liittymisvelvoite on koskenut niitä yrityksiä, joiden potilasasiakirjojen pitkäaikaissäilytys on toteutettu sähköisesti.

Liittymiselle ei ole määritelty siirtymäaikaa, vaan velvoite alkaa lain tullessa voimaan marraskuun alussa.

Julkisia yksiköitä velvoite on koskenut jo aiemmin.

Lue myös

Yksityisille sosiaalihuollon palveluntarjoajille liittyminen Kanta-palveluihin on aiemmin ollut vapaaehtoista. Uuden lain myötä niiden pitää liittyä Sosiaalihuollon asiakastiedon käyttäjiksi. Julkiselle sosiaalihuollolle palveluita tuottavan yksityisen palvelunantajan on liityttävä Kanta-palvelujen käyttäjiksi viimeistään syyskuussa 2024.

Yksityisten palvelunantajien, jotka tallentavat asiakastietoa ainoastaan omaan rekisteriinsä, on liityttävä viimeistään vuoden 2026 alusta.

Kirjoittajat

Minna Pihlava

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030