Lehti 1-2: Ajan­kohtai­sta 1-2/1994 vsk 49 s. 319

Lisää vaihtoehtoja tulossa kasvutekijä-hoitoon

Valkosolujen kasvutekijät ovat kuuluneet nykyaikaiseen hematologiseen ja onkologiseen hoitoon jo puolen vuosikymmentä. Käytettävissä ovat olleet granulosyyt- tikasvutekijä (filgrastiimi) ja granulosyytti-makrofaagikasvutekijä (molgramostiimi). Näiden lääkkeiden pääasiallinen indikaatio on sytostaattihoitojen aiheuttaman valkosolukadon korjaaminen. Kasvutekijöitä käytetään myös luuytimensiirtopotilailla.

Tammikuussa Rhone-Poulenc Rorer ilmoitti tuovansa markkinoille uudenlaisen granulosyyttikasvutekijän, lenograstiimin. Lenograstiimi poikkeaa filgrastiimista molekyylin sokeroitumisen suhteen - se on glykolysoitunut, päin vastoin kuin filgrastiimi. Kliinisesti niin filgrastiimi kuin lenograstiimi ovat kuitenkin olleet vaikutuksiltaan ja sivuvaikutuksiltaan vertailukelposia, vaikka lenograstiimi on osoittautunut tehokkaammaksi granulosyyttituotannon stimuloijaksi in vitro -tutkimuksissa.

On kuitenkin huomattava, että lenograstiimia ja filgarstiimia ei ole suoraan verrattu keskenään potilastutkimuksissa. Lenograstiimin etuna mainitaan parempi säilyvyys ja pienemmän päivittäisen kerta-annoksen tarve filgrastiimiin verrattuna. Näiden ominaisuuksien vastapainona on mainittava, että lenograstiimin tuotanto on vaikeampaa ja siksi myös kalliimpaa.

Lue myös

Pariisissa lenograstiimin puitteissa pidetyssä symposiossa professori David Linch, joka on Britannian johtavia kliinisiä hematologeja ja hematopoieesitutkija, kertoi Suomen Lääkärilehdelle, että lenograstiimin edut nykytietämyksen valossa liittyvät ensisijaisesti lääkkeen farmaseuttisiin eikä niinkään kliinisiin ominaisuuksiin. Lenograstiimin vertaaminen nyt käytössä oleviin kasvutekijöihin käy mahdolliseksi vasta, kun asiaa on tutkittu riittävästi - nyt tutkimusdataa on varsin vähän.

Lääkkeen suomalainen tuottaja kertoi puolestaan, että lenograstiimi tullee Suomen markkinoille tämän kevään aikana. Lääkettä tullaan tutkimaan mm. myelodysplastisen syndrooman ja vaikean aplastisen anemian hoidossa.

Kirjoittajat

Robert Paul

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030