1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Lyhyt purkupalaveri voi auttaa lääkäriä kriisiaikana
Ajan­kohtai­sta 46/2020 vsk 75 s. 2434

Lyhyt purkupalaveri voi auttaa lääkäriä kriisiaikana

Lyhyt purkupalaveri voi auttaa lääkäriä kriisiaikana Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Koronapandemian aikana olisi hyvä järjestää lääkäreille työvuoron päätteeksi lyhyitä kokoontumisia, joissa puretaan päivän tapahtumia, sanoo työterveyshuollon erikoislääkäri, työnohjaaja Kristiina Toivola.

Hän tähdentää, että tutkimusten mukaan lääkärit haluavat puhua ennen kaikkea kollegoille silloin, kun kohtaavat työssään vaikeuksia.

Toivolan mielestä työnohjaus on liian hidas menetelmä yleisesti käytettäväksi kriisiaikana, koska se vaatii suunnittelua. Työnohjaus mielletään hänen mukaansa kriisien ratkaisuksi, vaikka siinä pohditaan ennalta jaksamiskeinoja ja suunnitellaan työtä.

– Lyhyissä tapaamisissa voidaan parhaiten purkaa nopeasti työpäivän tapahtumia ja arvioida omaa toimintaa.

Tukea saa aina myös luottamuslääkäreiltä. Toivola kehottaakin ottamaan heihin herkästi yhteyttä, jos työssä jaksaminen mietityttää.

– Kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen lisäävät luottamusta, joka on tärkeä voimavara erityisesti kuormittavissa tilanteissa.

Esimiesten työnohjaukselle on kova tarve koronapandemiassa

Toivola pitää esimiesten työnohjausta erityisen tärkeänä juuri koronapandemian aikana.

– Esimiehet pitävät yllä yhteishenkeä. He myös joutuvat ottamaan vastaan työntekijöiden turhautumista ja väsymistä.

Lue myös

Työnohjauksella on niin ikään tärkeä rooli silloin, kun kertynyttä hoitovelkaa ryhdytään purkamaan.

Toivola arvioi, että silloin voi tulla kova paine tehdä töitä entistä enemmän ja työntekijöiden kuormitus kasvaa. Esimiesten tehtävä on miettiä työn sujuvuutta.

Työnohjauksessa pitäisi luoda selviytymiskeinoja ja pohtia, mitä on opittu ja miten toiminta vastaisuudessa järjestetään.

– Työyhteisössä on hyvä yhdessä pohtia, millä tavalla työtä tehdään käytettävissä olevilla resursseilla yhteishenkeä vaalien, Toivola linjaa.

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen
ulla.toikkanen@laakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Ammatillinen itsetunto vahvistui

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä alkoi syyskuussa nuorten lääkäreiden ­mentorointipilotti, jonka tavoitteena on kasvattaa ­lääkärien hyvinvointia työssä ja muussa elämässä.

Ajassa
Säätiön avustuksella kolme uutta lääketieteen professuuria

Professoreiksi vuosiksi 2021–25 on nimitetty Outi Mäkitie, Paulina Salminen ja Sara Wickström.

Liitossa
Rekisteritutkijan hautajaiset?

Nyt on tapahtunut jotain, mikä ei ole edistänyt suomalaisen tutkimuksen mahdollisuuksia maailmalla.

Tieteessä
Suu ja hampaat jäävät lääkärikoulutuksessa sivuun

Suun terveys on tärkeä myös kroonisten sairauksien hallinnassa.

Tieteessä
Levinnyt borrelioosi osoittautui muuksi sairaudeksi puolella potilaista

Osa potilaista sai uuden diagnoosin, osalla oireet olivat peräisin aiemmin diagnosoidusta muusta sairaudesta, osoitti tutkimus.

Ajassa
Unettomuus lisää synnytyksen jälkeisen masennuksen riskiä

Väitöstutkijan mukaan odottavien äitien unettomuusoireita kannattaisi seuloa, jotta masennuksen riskissä olevat tunnistettaisiin nykyistä aiemmin.